Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 12 stycznia 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 16 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Brzezinach.

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 12 stycznia 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 15 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

 • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach;
 • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi;
 • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gliwicach;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Katowicach;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Lublinie;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Zamościu;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Pułtusku.

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 4 stycznia 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 4 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

 • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku;
 • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Koninie;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Lublinie;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Biskupcu;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Opocznie;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Tucholi.

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 3 stycznia 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 3 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

 • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym
  dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Lubinie.

W związku z obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 2 grudnia 2021 r. (M.P. 2021 r. poz. 1127) rozpoczęła się procedura zgłaszania kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa wybieranych spośród sędziów. Procedura wyboru sędziów do Rady odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 maja 2011r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 269) i pozostaje w zgodzie z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyboru sędziów-członków KRS dokonuje Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, a obowiązujące przepisy wymagają od kandydatów uzyskania podpisów poparcia co najmniej 25 sędziów w służbie czynnej lub co najmniej 2000 obywateli.

Z informacji, jakie pojawiły się w przestrzeni publicznej wynika wprost, że kandydaci do Krajowej Rady Sądownictwa lub też sędziowie ich wspierający są zastraszani przez innych sędziów, grożących im między innymi ostracyzmem środowiskowym, rozliczeniem w przyszłości, czy też dyscyplinarnym usunięciem ze służby. Atmosfera zagrożenia i zastraszenia powoduje, że sędziowie zainteresowani wzięciem udziału w wyborach, bądź ci, których wolą jest udzielenie poparcia kandydatom, bojąc się napiętnowania, nie chcą wziąć w nich udziału lub takiego poparcia nie udzielają. Stworzona atmosfera zagrożenia godzi wprost w niezawisłość takiego sędziego, a wszelkie naciski na sędziego zarówno pochodzące z zewnątrz, jak też z samego środowiska sędziowskiego, są niedopuszczalne
i sprzeczne z obowiązującym prawem.

Bojkot wyborów do Krajowej Rady Sądownictwa godzi wprost w interes wymiaru sprawiedliwości, co może spowodować paraliż sądownictwa w Polsce, a tym samym może uderzyć w interesy obywateli oraz ich konstytucyjne prawo do rozpoznania spraw sądowych bez zbędnej zwłoki.