Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 14 października 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 984  ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Katowicach;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Koszalinie;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Pszczynie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Szubinie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie.