Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 30 sierpnia 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 844  ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

 • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku;
 • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Kaliszu;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Suwałkach;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kielcach;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Zawierciu.

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 30 sierpnia 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 845  ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krośnie;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Augustowie;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kielcach;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie.

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 30 sierpnia 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 843 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowisko sędziowskie zostało ogłoszone w niżej wymienionym sądzie wojskowym:

- stanowisko sędziego wojskowego sądu garnizonowego w Wojskowym Sądzie Garnizonowym w Poznaniu.

Data wydarzenia: 30-08-22

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 29 sierpnia 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 838 ukazało się Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionej Izbie  Sądu Najwyższego:

- siedem wolnych stanowisk sędziego Sądu Najwyższego przewidzianych do objęcia w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego.