Data wydarzenia: 22-06-21
Data końca wydarzenia: 25-06-21

22 czerwca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
23 czerwca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
24 czerwca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
25 czerwca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

Data wydarzenia: 11-06-21

Data wydarzenia: 10-06-21

Data wydarzenia: 09-06-21

Lista kandydatów do Sądu Najwyższego - MP z 2021 poz. 392 - z dnia 10.06.2021 r.