Data wydarzenia: 08-06-22

INFORMACJA O LICZBIE OBWIESZCZONYCH POSTĘPOWANIACH NOMINACYJNYCH W MONITORZE POLSKIM W 2022 R.

 

W 2022 r. – do dnia 3 czerwca – w Monitorze Polskim zostało ogłoszonych
31 obwieszczeń o wolnych stanowiskach sędziowskich.

W wyżej wymienionych obwieszczeniach zostało ogłoszonych łącznie
146 postępowań nominacyjnych.