Sprostowanie lista kandydatów do SN - MP z 2021 poz. 280 

Data wydarzenia: 27-04-21
Data końca wydarzenia: 30-04-21


27 kwietnia – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
28 kwietnia – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
29 kwietnia – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
30 kwietnia – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

Data wydarzenia: 16-04-21

Data wydarzenia: 15-04-21

Data wydarzenia: 14-04-21