W siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa 23 marca 2022 r. odbyło się prezydium Rady, na które zostali zaproszeni: I Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP i Wiceminister Sprawiedliwości. Członkowie Prezydium oraz goście zapoznali się z wynikami pracy Krajowej Rady Sądownictwa w ostatniej kadencji. Omówili także zagadnienia związane z konkursami na stanowiska sędziowskie i zasadami funkcjonowania Rady w obecnym składzie do czasu wyboru nowych członków przez Sejm RP.

Przewodniczący Rady przedstawił informację o liczbie spraw nominacyjnych, które czekają na rozpoznanie, wkrótce wpłyną do KRS lub zostaną ogłoszone w najbliższych tygodniach. Sędzia Paweł Styrna podkreślił, że aby zapewnić realizację konstytucyjnych i ustawowych zadań Rady, do czasu zakończenia procedury wyboru członków KRS na następną kadencję, będą zwołane kolejne posiedzenia (art. 9a ust.3 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, Dz. Ust. 2018 poz. 389).