Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 18 marca 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 358 ukazało się Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wolnych stanowiskach sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym:

  • 1 stanowisko w Izbie Finansowej;
  • 1 stanowisko w Izbie Gospodarczej;
  • 2 stanowiska w Izbie Ogólnoadministracyjnej.

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 16 marca 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 356 ukazało się Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym:

  • 8 stanowisk w Izbie Cywilnej;
  • 1 stanowisko w Izbie Karnej;
  • 2 stanowiska w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

Data wydarzenia: 15-03-22
Data końca wydarzenia: 18-03-22

Uprzejmie informujemy, że posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa zaplanowane w dniach 15 - 18 marca 2022 r. nie odbędzie się.

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 9 marca 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 328 ukazało się Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o wolnym stanowisku asesora w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.