Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 10 listopada 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 1084  ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnym stanowisku sędziowskim

Wolne stanowisko sędziowskie zostało ogłoszone w niżej wymienionym sądzie wojskowym:

  • stanowisko sędziego wojskowego sądu okręgowego w  Wojskowym Sądzie Okręgowym w Warszawie.