Data wydarzenia: 19-01-23

- Leszczyńska-Furtak p. Polsce (skarga nr 39471/22),
- Gregajtys p. Polsce (skarga nr 39477/22),
- Piekarska-Drążek p. Polsce (skarga nr 44068/22).

W odpowiedzi na pismo z dnia 23 grudnia 2022 r. nr ZOWM.023.86.2022 w sprawie informacji na temat wykonywania środka tymczasowego (interim measure), zastosowanego przez Trybunał w sprawach: Leszczyńska-Furtak p. Polsce (skarga nr 39471/22), Gregajtys p. Polsce (skarga nr 39477/22), Piekarska-Drążek p. Polsce (skarga nr 44068/22).
– z uwzględnieniem konieczności sporządzenia przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej odpowiedzi na zapytanie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, Krajowa Rada Sądownictwa odnośnie do wdrożenia zastosowanych środków tymczasowych, przedstawia stanowisko o następującej treści:

Data wydarzenia: 18-01-23

Data wydarzenia: 17-01-23

Data wydarzenia: 17-01-23
Data końca wydarzenia: 20-01-23

17 stycznia – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
18 stycznia – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
19 stycznia – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
20 stycznia – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie