Data wydarzenia: 18-02-21

Data wydarzenia: 16-02-21

Data wydarzenia: 16-02-21
Data końca wydarzenia: 19-02-21

16 lutego – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
17 lutego – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
18 lutego – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
19 lutego – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

Data wydarzenia: 29-01-21

Komunikat

W dniu dzisiejszym, 29 stycznia 2021 r. na posiedzeniu plenarnym członkowie Krajowej Rady Sądownictwa wybrali sędziego Pawła Styrnę wiceprezesa Sądu Okręgowego w Krakowie na stanowisko Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa.

                                                                                             Sędzia Jarosław Dudzicz
                                                                                             Zastępca Rzecznika Prasowego
                                                                                             Krajowej Rady Sądownictwa

                                                                                                                 Warszawa, 23 stycznia 2021 r.

W związku z rozpowszechnianymi w mediach społecznościowych i docierającymi, m.in. do członków Krajowej Rady Sądownictwa oraz pracowników Biura KRS fałszywymi informacjami na mój temat, które mogą kształtować mój niekorzystny wizerunek, a tym samym kierowanego przeze mnie Biura Krajowej Rady Sądownictwa informuję, że:

- nigdy nie pełniłem służby w WSI, ani w jakichkolwiek innych służbach specjalnych,
- nie byłem również współpracownikiem tych służb,
- służbę wojskową pełniłem wyłącznie w sądach wojskowych i Naczelnej Prokuraturze Wojskowej,
- przeszkolenie wojskowe po studiach odbyłem w 1990 r. w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu,
- pełniąc obowiązki Naczelnego Prokuratora Wojskowego Zastępcy Prokuratora Generalnego w latach 2006 – 2007, dwukrotnie składałem oświadczenie lustracyjne, które nigdy nie     zostało zakwestionowane,
- w latach 80-tych XX wieku nie należałem do żadnej partii politycznej, ani legalnie działającej organizacji młodzieżowej,
- w okresie studiów 1983-1989 prowadziłem działalność opozycyjną w ramach Niezależnego Zrzeszenia Studentów m.in. uczestnicząc w organizacji strajku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego (zob. „Walka na prowincji”, Niedziela Ogólnopolska nr 27/2017, s.54 oraz „W trybach systemu. Z dziejów łódzkiej opozycji studenckiej w latach 1988-1989” praca zbiorowa, Narodowe Centrum Kultury 2017).

Wobec osób rozpowszechniających nieprawdziwe informacje szkalujące mój wizerunek, podejmuję adekwatne kroki prawne.

                                                                              Tomasz Chrabski
                                                                              Szef Biura KRS