1.  Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 6 lutego 2017 r.:
Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu widząc potrzebę zmian w sądownictwie, które będą służyć dobru obywateli rzeczypospolitej Polskiej, mają na uwadze konieczność zachowania w szczególności zasady trójpodziału władzy, niezależności sadow i niezawisłości sędziów, w pełni popiera stanowisko Zebrania Przedstawicieli Zebrań Sędziów Sądów Apelacyjnych wyrażone w uchwale nr 2 z dnia 30 stycznia 2017 r.

1.    Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Oławie z 2 lutego 2016 r.:
Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Oławie popiera uchwały Zebrania Przedstawicieli Zgromadzeń Sędziów Okręgów przyjęte w Warszawie dnia 30 stycznia 2017 r.

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie podjęta 5 września 2016 r.:

„W trosce o zachowanie w Polsce zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie w całości popiera uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich w dniu 3 września 2016 r. w Warszawie.”

Sędziowie uczestniczący w Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów zwracają uwagę opinii publicznej na istotną dla każdego obywatela rolę władzy sądowniczej jako gwaranta wynikającego z Konstytucji RP prawa do sądu i przestrzegania praw i wolności obywatelskich.