Data wydarzenia: 01-03-22
Data końca wydarzenia: 04-03-22


1 marca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
2 marca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
3 marca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
4 marca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie


1. Przyjęcie porządku obrad w dniach 1-4 marca 2022 r.;
2. Sprawy z posiedzenia Prezydium KRS;
3. Informacje i komunikaty;
4. Opinie i stanowiska do projektów aktów normatywnych:
4.1. Propozycja opinii w przedmiocie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2011);
4.2. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o ochronie niezawisłości sędziowskiej i szczególnych zasadach odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej sędziów (druk sejmowy nr 2013);
4.3. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2012);
4.4. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych;
4.5. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk sejmowy nr 2027);
4.6. Propozycja opinii w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Prawo o adwokaturze (druk senacki nr 636);
4.7. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (UD 339);
5. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów;
6. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu etyki zawodowej sędziów;
7. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu wizytacji i lustracji;
8. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach skarg;
9. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych;
10. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu reformy wymiaru sprawiedliwości;
11. Wyłączenia, cofnięcia zgłoszeń i umorzenia postępowań;
12. Wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego:
WSA:
12.1. WSA w Krakowie M.P. z 2021 r., poz. 1098 (9 kandydatów na 1 miejsce)
POWOŁANIE ASESORA SĄDOWEGO NA STANOWISKO SĘDZIEGO SR:
12.2. do SR dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi;
12.3. do SR dla m.st. Warszawy w Warszawie;
12.4. do SR dla Warszawy-Woli w Warszawie;
POWOŁANIE NA STANOWISKO ASESORA WSA:
12.5. WSA w Łodzi M.P. z 2021 r., poz. 630 (14 kandydatów na 1 miejsce);
POWOŁANIE NA STANOWISKO ASESORA WSA – PO SN:
12.6. WSA w Lublinie M.P. z 2020 r., poz. 772 (3 kandydatów na 1 miejsce);
SĄDY POWSZECHNE:
12.7. SO w Rzeszowie M.P. z 2021 r., poz. 791 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.8. SR w Lubinie M.P. z 2021 r., poz. 831 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.9. SR w Ostrowi Mazowieckiej M.P. z 2021 r., poz. 833 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.10. SR w Wąbrzeźnie M.P. z 2021 r., poz. 728 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.11. SO w Bielsku-Białej M.P. z 2021 r., poz. 830 (4 kandydatów na 1 miejsce);
12.12. SO w Gliwicach M.P. z 2021 r., poz. 830 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.13. SO w Gliwicach M.P. z 2021 r., poz. 832 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.14. SR w Jastrzębiu-Zdroju M.P. z 2021 r., poz. 722 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.15. SR w Wodzisławiu Śląskim M.P. z 2021 r., poz. 792 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.16. SA w Krakowie M.P. z 2021 r., poz. 830 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.17. SR w Staszowie M.P. z 2021 r., poz. 512 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.18. SR w Tomaszowie Lubelskim M.P. z 2021 r., poz. 791 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.19. SR w Tomaszowie Lubelskim M.P. z 2021 r., poz. 782 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.20. SR w Piotrkowie Trybunalskim M.P. z 2021 r., poz. 833 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.21. SA w Warszawie M.P. z 2021 r., poz. 302 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.22. SA w Warszawie M.P. z 2021 r., poz. 311 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.23. SO w Warszawie M.P. z 2021 r., poz. 830 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.24. SO w Warszawie M.P. z 2021 r., poz. 728 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.25. SO w Warszawie M.P. z 2021 r., poz. 833 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.26. SO w Warszawie M.P. z 2021 r., poz. 832 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.27. SO w Warszawie M.P. z 2021 r., poz. 831 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.28. SR dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie M.P. z 2021 r., poz. 833 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.29. SR w Pruszkowie M.P. z 2021 r., poz. 833 (1 kandydat na 1 miejsce);
PO SN:
12.30. SA w Gdańsku M.P. z 2020 r., poz. 787 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.31. SO w Katowicach M.P. z 2021 r., poz. 131 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.32. SR w Bytomiu M.P. z 2020 r., poz. 475 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.33. SO w Rybniku M.P. z 2021 r., poz. 504 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.34. SO w Krakowie M.P. z 2020 r., poz. 769 (2 kandydat na 1 miejsce);
12.35. SO w Lublinie M.P. z 2020 r., poz. 1036 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.36. SO Warszawa-Praga w Warszawie M.P. z 2020 r., poz. 28 (2 kandydatów na 1 miejsce);
ZASTRZEŻENIA:
12.37. do SA w Gdańsku M.P. z 2021 r., poz. 1147;
13. Oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska;
14. Odwołania od zmiany podziału czynności;
15. Stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku art. 69 usp § 3;
16. Wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku art. 70 usp;
17. Przyjęcie Protokołu;
18. Wolne wnioski;

Kolejne posiedzenia Prezydium KRS:

14 marca 2022 r.
28 marca 2022 r.
11 kwietnia 2022 r.
25 kwietnia 2022 r.
9 maja 2022 r.
23 maja 2022 r.
6 czerwca 2022 r.
20 czerwca 2022 r.

Kolejne posiedzenia plenarne KRS:

15-18 marca 2022 r.
29 marca – 1 kwietnia 2022 r.
12-15 kwietnia 2022 r.
26-29 kwietnia 2022 r.
10-13 maja 2022 r.
24-27 maja 2022 r.
7-10 czerwca 2022 r.
21-24 czerwca 2022 r.