Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 1 lutego 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 142 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łomży;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Opolu;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie.

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 30 stycznia 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 129 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:
• stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Płocku;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Suwałkach;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym we Włocławku.

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 27 stycznia 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 125 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:
• stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku;
• stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie.

Data wydarzenia: 20-01-23

Z uwagi na publikacje prasowe dotyczące konkursu na stanowisko sędziego WSA we Wrocławiu należy podkreślić, że kandydat Karol Krzysztof Rzęsiewicz przed ukończeniem studiów prawniczych podejmował się różnych zajęć i wykonywał różne zawody. Nie może to wykluczać kandydata z konkursu na stanowisko sędziego.

W 2015 r. ukończył wyższe studia prawnicze w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. Od 1 marca 2016 r. jest zatrudniony w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy na stanowisku asystenta sędziego. Od 23 października 2017 r. jest delegowany przez Ministra Sprawiedliwości do Departamentu Prawa Administracyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości, w którym początkowo pełnił obowiązki na stanowisku głównego specjalisty, obsługiwał Komisję ds. reprywatyzacji nieruchomości warszawskich. Od 30 kwietnia 2018 r. do 16 września 2019 r. zajmował stanowisko Naczelnika w tym Departamencie, od 17 września 2019 r. do 14 czerwca 2020 r. stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu, a od 15 czerwca 2020 r. Dyrektora Departamentu. Decyzją Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z 30 lipca 2020 r. został przyjęty na aplikację uzupełniającą prokuratorską (I rocznik), którą ukończył w 2022 r. uzyskując 200 pkt. ze sprawdzianów i praktyk. W marcu i kwietniu 2022 r. złożył egzamin prokuratorski, uzyskując 259 pkt. Kandydat przedstawił w konkursie listę publikacji.

Sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka
Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa