Data wydarzenia: 14-10-22

Krajowa Rada Sądownictwa na posiedzeniu plenarnym 14 października 2022 r. podjęła uchwałę (w załączeniu) zawierającą rozwiązania legislacyjne (projekt ustawy) dotyczące sytuacji prawnej aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oczekujących na mianowanie na stanowiska asesorów sądowych. Status absolwentów KSSiP do czasu zatrudnienia na stanowisku asesora sądowego nie został uregulowany w sposób, który obejmowałby tę grupę ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym oraz zapewniał środki do życia.
W przygotowanym projekcie Rada proponuje, aby aplikant w przypadku zgłoszenia gotowości zatrudnienia był obligatoryjnie zatrudniony na stanowisku asystenta sędziego w sądzie, w którym dokonał wyboru stanowiska asesorskiego. Proponowane rozwiązanie nie rodzi żadnych skutków finansowych dla budżetu państwa, a pozwoli na objęcie aplikanta ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym w okresie przejściowym do czasu ewentualnego mianowania. To rozwiązanie otwiera również możliwość wcześniejszego zapoznania się ze sprawami sądowymi zwykłych obywateli, które oczekują na rozpoznanie. Egzaminowany aplikant nie będzie także zmuszony do poszukiwania innego zatrudnienia na rynku pracy, a należy zauważyć, że gotowość świadczenie innej pracy przez aplikanta jest ograniczona, gdyż każdego dnia może zostać zawiadomiony o dacie mianowania na stanowisko asesora sądowego.
Rada przyjęła także stanowisko z apelem do organów posiadających inicjatywę ustawodawczą o wniesienie pod obrady Sejmu RP przygotowanego projektu ustawy.

Sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka
Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa

Data wydarzenia: 13-10-22

Data wydarzenia: 12-10-22

Data wydarzenia: 11-10-22