Data wydarzenia: 13-10-22

Data wydarzenia: 12-10-22

Data wydarzenia: 11-10-22

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 10 października 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 970  ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

  • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Elblągu;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gliwicach;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Białogardzie.

Data wydarzenia: 11-10-22
Data końca wydarzenia: 14-10-22

11 października – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
12 października – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
13 października – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
14 października – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie