Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 29 maja 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 531 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

  • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Pułtusku;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym we Włocławku.