Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 30 maja 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 538 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Zamościu;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Lęborku;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Radomiu;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Zgierzu.