Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 31 maja 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 540 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

  • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Płocku;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Dębicy;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim.