Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 13 kwietnia 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 402 ukazało się Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie.

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 12 kwietnia 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 399 ukazało się Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu.

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 12 kwietnia 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 398 ukazało się Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach.

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 6 kwietnia 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 385 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:
• stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku;
• stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Olsztynie;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie.

Zgodnie z decyzją Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa dni te zostaną odpracowane w soboty: 13 maja i 17 czerwca 2023 r.