Spis treści

THEORETICA

prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. profesora Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, kierownik Katedry Pedagogiki Pokoju i Probacji

Postawy indywidualno-kolektywistyczne wobec przestępczości ekologicznej

PRACTICA

Irena Bochniak, sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa–Podgórza w Krakowie i wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie

Funkcjonowanie wydziału ksiąg wieczystych i zarządzanie nim (wybrane zagadnienia) – specyfika wydziału działającego w dużym mieście

prof. dr hab. Joanna Haberko, Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego, Wydział Prawa i Administracji UAM

Rozstrzyganie konfliktów między członkami rodziny a dobro dziecka

dr Anna Dziergawka, sędzia i wiceprezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie

Odpowiedzialność odszkodowawcza rodziców za ich dziecko

Adam Jaworski, sędzia Sądu Okręgowego Warszawa–Praga w Warszawie delegowany do Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Zniesienie współwłasności nieruchomości przez podział fizyczny w postępowaniu o zawezwanie do próby ugodowej

Robert Seweryn, sędzia Sądu Rejonowego w Chorzowie delegowany do Sądu Okręgowego w Katowicach, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Z problematyki przeniesienia sędziego bez jego zgody do innego wydziału sądu na skutek ustalenia podziału czynności

VARIA

Robert Kucharski, prokurator Prokuratury Rejonowej w Częstochowie

Trybunał Koronny: szlachecki sąd najwyższy