Konferencja naukowa

Dagmara Pawełczyk-Woicka, Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa

Otwarcie konferencji i powitanie Gości

Wprowadzenie do obrad

Referaty

Adrian Stankowski, redaktor naczelny portalu gpcodziennie.pl

Przedstawienie Referentów i tematów wypowiedzi

dr Jabob Maziarz, Uniwersytet Jagielloński, sędzia sądu Okręgowego w Sosnowcu

Czynnik społeczny w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości: sądy przysięgłych, sędziowie pokoju, ławnicy do czasu unifikacji sądownictwa do 1929r.

Bartłomiej Migda, Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie

Czynnik społeczny w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości: sądy przysięgłych, sędziowie pokoju, ławnicy do czasu unifikacji sądownictwa od 1929r.

dr hab. Piotr W. Juchacz, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wiceprezydent ds. nauki i prac badawczych European Network of Association of Lay Judges (ENALJ)- Europejskiej Sieci Stowarzyszeń Sędziów Społecznych

Rozwój europejskiego ruchu stowarzyszeń sędziów społecznych

prof. dr hab. Dariusz Dudek, Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego KUL, doradca Prezydenta RP, członek Rady Naukowej "Consilium Iuridicum"

Sędziowie pokoju w prezydenckim projekcie ustawy

Dyskusja

Paweł Kukiz, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Marek Jaskulski, sędzia Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu, członek Krajowej Rady Sądownictwa, członek Kolegium Redakcyjnego „Consilium Iuridicum”, organizator konferencji

Dagmara Pawełczyk-Woicka, Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, sędzia, członek Kolegium Redakcyjnego „Consilium Iuridicum”

Jarosław Sachajko, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, Kierownik Katedry Pedagogiki Pokoju i Probacji Państwowej Uczelni Zawodowej im. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, członek Rady Naukowej „Consilium Iuridicum”

Aleksander Popończyk, Przewodniczący Rady Ławniczej Sądu Najwyższego pierwszej kadencji (2019–2022), manager (UW), filozof–etyk (UKSW)

Jerzy Piotr Daniluk, Prezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie

Bogusława Parowicz, Stowarzyszenie Ławników Polskich, Oddział w Warszawie

Andrzej Skowron, sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie delegowany do Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

prof. dr hab. Dariusz Dudek, Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego KUL, doradca Prezydenta RP, członek Rady Naukowej „Consilium Iuridicum”

Dyskusja

Dyskurs filozoficzny i kognitywistyczny

Sędziowie pokoju w prezydenckim projekcie ustawy- perspektywa myślenia ontologiczno-gnozeologiczna przy zastosowaniu metody idealizacji