Komisja do spraw odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów sądowych

1.

Sędzia Grzegorz Furmankiewicz – Przewodniczący

2.

Sędzia Zbigniew Łupina

3. 

Sędzia Jarosław Dudzicz

4. 

Sędzia Maciej Mitera

5. 

Sędzia Paweł Styrna

6. 

Sędzia Joanna Kołodziej-Michałowicz

7. 

Poseł Bartosz Kownacki

8. 

Sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka

Komisja budżetowa

1.

Sędzia Joanna Kołodziej-Michałowicz – Przewodnicząca

2. 

Sędzia Maciej Mitera

3. 

Sędzia Maciej Nawacki

4. 

Sędzia Rafał Puchalski

5. 

Sędzia Paweł Styrna

6. 

Sędzia Marek Jaskulski

7. 

Sędzia Jarosław Dudzicz

8.

Senator Krzysztof Kwiatkowski

9.

Sędzia Dariusz Drajewicz 

10.

Poseł RP Kazimierz Smoliński 

Komisja do spraw etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych

1.

Sędzia Rafał Puchalski – Przewodniczący

2. 

Sędzia Jędrzej Kondek

3. 

Sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka

4. 

Poseł Bartosz Kownacki

5. 

Senator Bogdan Zdrojewski

6. 

Sędzia Maciej Nawacki

7. 

Poseł Arkadiusz Mularczyk

8.

Sędzia Dariusz Drajewicz

Komisja do spraw wizytacji i lustracji

1.

Sędzia Jarosław Dudzicz – Przewodniczący

2. 

Sędzia Grzegorz Furmankiewicz

3. 

Sędzia Marek Jaskulski

4. 

Sędzia Jędrzej Kondek

5. 

Sędzia Maciej Mitera

6. 

Sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka

7. 

Sędzia Ewa Łąpińska

8.

Sędzia Zbigniew Łupina

9.

Sędzia Rafał Puchalski

10.

Sędzia Paweł Styrna

11.

Sędzia Katarzyna Chmura

Komisja do spraw skarg, wniosków i petycji

1.

Sędzia Marek Jaskulski – Przewodniczący

2. 

Sędzia Joanna Kołodziej-Michałowicz

3. 

Sędzia Ewa Łąpińska

4. 

Sędzia Zbigniew Łupina

5. 

Sędzia Leszek Mazur

6. 

Senator Krzysztof Kwiatkowski

7. 

Sędzia Katarzyna Chmura