Komisja do spraw opiniowania aktów prawnych dotyczących sądownictwa

1.

dr Dariusz DRAJEWICZ – Przewodniczący

2. 

Marek JASKULSKI

3. 

Ewa ŁĄPIŃSKA

4. 

Dagmara PAWEŁCZYK-WOICKA

5. 

Rafał PUCHALSKI

6. 

Stanisław ZDUN

7.

Grzegorz FURMANKIEWICZ

8.

Zbigniew ŁUPINA

9.

Anna Maria ŻUKOWSKA

10.

dr hab. Kazimierz Michał UJAZDOWSKI