Komisja do spraw opiniowania aktów prawnych dotyczących sądownictwa

1.

dr Dariusz DRAJEWICZ – Przewodniczący

2. 

Marek JASKULSKI

3. 

Ewa ŁĄPIŃSKA

4. 

Dagmara PAWEŁCZYK-WOICKA

5. 

Rafał PUCHALSKI

6. 

Kazimierz SMOLIŃSKI

7.

Stanisław ZDUN

8.

Grzegorz Furmankiewicz

9.

Zbigniew Łupina