Komisja do spraw obsługi postępowań toczących się przed sądami i trybunałami

1.

 dr Anna DALKOWSKA – Przewodnicząca

2. 

 Katarzyna CHMURA

3. 

 Joanna KOŁODZIEJ-MICHAŁOWICZ

4. 

 dr Maciej NAWACKI