Komisja do spraw obsługi postępowań toczących się przed sądami i trybunałami

1.

 dr Anna DALKOWSKA – Przewodnicząca

2. 

 Marek AST

3. 

 Katarzyna CHMURA

4. 

 Joanna KOŁODZIEJ-MICHAŁOWICZ

5. 

Bartosz KOWNACKI

6. 

Arkadiusz MULARCZYK

7.

dr Maciej NAWACKI