Komisja do spraw obsługi postępowań toczących się przed sądami i trybunałami

1.

 dr Anna DALKOWSKA – Przewodnicząca

2. 

 Marek AST

3. 

 Katarzyna CHMURA

4. 

 dr Dariusz DRAJEWICZ

5. 

 Joanna KOŁODZIEJ-MICHAŁOWICZ

6. 

 Bartosz KOWNACKI

7.

Arkadiusz MULARCZYK

8.

dr Maciej NAWACKI