Wykaz osób w stosunku, do których Krajowa Rada Sądownictwa na posiedzeniu w dniach 16-19 czerwca  2020 r. podjęła uchwały o przedstawieniu wniosków o powołanie na stanowisku sędziego.