Wykaz osób, w stosunku do których Krajowa Rada Sądownictwa na posiedzeniu w dniach 8 – 9 czerwca 2020 roku podjęła uchwały w przedmiocie rozpoznania odwołań sędziów od podziału czynności.

8-9 czerwca, wykaz - odwołania od podziału czynności