Wykaz osób, w stosunku do których Krajowa Rada Sądownictwa na posiedzeniu w dniach 16 – 19 czerwca 2020 roku podjęła uchwały w przedmiocie rozpoznania odwołań sędziów od podziału czynności.

16-19 czerwca, wykaz - odwołania od podziału czynności