Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 26 – 29 października 2021 r. będą rozpatrywane pozostałe sprawy indywidualne

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 26 – 29 października 2021 r. - będą rozpatrywane następujące zgłoszenia kandydatów

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 12 - 15 października 2021 r. - będą rozpatrywane następujące zgłoszenia kandydatów - sprostowanie informacji dotyczącej kandydata - postępowania WSA w Krakowie (M.P. z 2021 r., poz. 1 i 133)

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 12 - 15 października 2021 r. - będą rozpatrywane następujące zgłoszenia kandydatów 

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 12 - 15 października 2021 r. - będą rozpatrywane cofnięcia następujących kandydatów

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 12 - 15 października 2021 r. - będą rozpatrywane sprawy o ponowne rozpatrzenie wniosków

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 12 - 15 października  2021 r. będą rozpatrywane postępowania w przedmiocie stanu spoczynku następujących sędziów