Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 30 sierpnia - 2 września  2022 r. - będą rozpatrywane następujące wnioski asesorów sądowych w sądach powszechnych o powołanie na urząd sędziego SR