Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 22 - 25 czerwca 2021 r. - będą rozpatrywane następujące zgłoszenia kandydatów 

 Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 22 - 25 czerwca 2021 r. - będą rozpatrywane cofnięcia następujących kandydatów

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 22 - 25 czerwca 2021 r. - będą rozpatrywane sprawy o ponowne rozpatrzenie wniosków

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 22 - 25 czerwca 2021 r. - będą rozpatrywane zastrzeżenia następujących kandydatów

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 22 - 25 czerwca 2021 r. - będą rozpatrywane odwołania od podziału czynności asesora i sędziego

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 22 - 25 czerwca 2021 r. - będą rozpatrywane oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska sędziego

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 22 - 25  czerwca 2021 r. będą rozpatrywane postępowania w przedmiocie stanu spoczynku następujących sędziów