Data wydarzenia: 04-08-20

Projekt

PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
w dniach 4-7 sierpnia 2020 r.

4 sierpnia – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS
5 sierpnia – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS
6 sierpnia – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS
7 sierpnia – godz. 09:00 – sala posiedzeń KRS

1. Przyjęcie porządku obrad w dniach 4-7 sierpnia 2020 r.

2. Sprawy z posiedzenia Prezydium KRS.

3. Informacje i komunikaty.

4. Opinie i stanowiska do projektów aktów normatywnych:

4.1. Propozycja opinii w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk senacki nr 74);

4.2. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk sejmowy nr 420);

4.3. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (druk sejmowy nr 512);

4.4. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimum szkoleniowego komorników sądowych i asesorów komorniczych oraz sposobu dokumentowania wykonywania przez nich obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych (B 477);

4.5. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu (A 412);

5. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów.

6. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu etyki zawodowej sędziów.

7. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu wizytacji i lustracji.

8. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach skarg.

9. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych.

10. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu reformy wymiaru sprawiedliwości.

11. Cofnięcia zgłoszeń.

12. Wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego:

12.1. NSA Izba Gospodarcza MP z 2018 r., poz. 832 (5 kandydatów na 3 miejsca)

12.2. Asesor do WSA w Poznaniu MP z 2019 r., poz. 373 (7 kandydatów na 2 miejsca)

12.3. Asesor do WSA w Poznaniu MP z 2019 r., poz. 953 (4 kandydatów na 1 miejsce)

12.4. Asesor do WSA w Rzeszowie MP z 2019 r., poz. 1140 (4 kandydatów na 1 miejsce)

12.5. Asesor do WSA w Warszawie MP z 2019 r., poz. 718 (8 kandydatów na 1 miejsce)

12.6. SR w Głogowie MP z 2020 r., poz. 250 (3 kandydatów na 1 miejsce)

12.7. SO w Łomży MP z 2019 r., poz. 1144 (3 kandydatów na 1 miejsce)

12.8. SO w Bydgoszczy MP z 2020 r., poz. 212 (1 kandydat na 1 miejsce)

12.9. SR w Inowrocławiu MP z 2020 r., poz. 212 (3 kandydatów na 1 miejsce)

12.10. SO w Gdańsku MP z 2019 r., poz. 783 (1 kandydat na 1 miejsce)

12.11. SO w Gdańsku MP z 2019 r., poz. 807 (1 kandydat na 1 miejsce)

12.12. SR w Chrzanowie MP z 2019 r., poz. 479 (7 kandydatów na 1 miejsce)

12.13. SO w Nowym Sączu MP z 2019 r., poz. 415 (2 kandydatów na 2 miejsca)

12.14. SO w Nowym Sączu MP z 2018 r., poz. 1048 (1 kandydat na 1 miejsce)

12.15. SR w Gorlicach MP z 2019 r., poz. 807 (5 kandydatów na 1 miejsce)

12.16. SR w Limanowej MP z 2019 r., poz. 807 (5 kandydatów na 1 miejsce)

12.17. SR w Gostyninie MP z 2019 r., poz. 1144 (2 kandydatów na 1 miejsce)

12.18. SR w Kole MP z 2020 r., poz. 250 (1 kandydat na 1 miejsce)

PO SN:

12.19. SO w Olsztynie MP z 2018 r., poz. 283 (3 kandydatów na 2 miejsca)

12.20. SA w Lublinie MP z 2019 r., poz. 415 (1 kandydat na 1 miejsce)

12.21. SO w Radomiu MP z 2019 r., poz. 179 (2 kandydatów na 1 miejsce)

12.22. SO w Łodzi MP z 2018 r., poz. 292 (2 kandydatów na 8 miejsc)

12.23. SO w Poznaniu MP z 2018 r., poz. 283 (24 kandydatów na 17 miejsc)

ODROCZONE:

12.24. SR w Łasku MP z 2019 r., poz. 479 (5 kandydatów na 1 miejsce)

UZUPEŁNIENIE:

12.25. SA w Krakowie MP z 2018 r., poz. 713 (2 kandydatów na 1 miejsce)

13. Oświadczenie woli dalszego zajmowania stanowiska.

14. Odwołania od podziału czynności sędziów i asesorów.

15. Stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku.

16. Wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku.

17. Przyjęcie Protokołu:

 Nr 7/2020 z posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniach 7-10 lipca 2020 r.;

18. Wolne wnioski


PORZĄDEK OBRAD MOŻE BYĆ UZUPEŁNIONY


Kolejne posiedzenia Prezydium KRS:
17 sierpnia 2020 r. godz. 11:00
7 września 2020 r. godz. 11:00
21 września 2020 r. godz. 11:00
12 października 2020 r. godz. 11:00
26 października 2020 r. godz. 11:00
16 listopada 2020 r. godz. 11:00
30 listopada 2020 r. godz. 11:00
14 grudnia 2020 r. godz. 11:00

kolejne posiedzenia plenarne KRS:
18-21 sierpnia 2020 r. od godz. 10:00
8-11 września 2020 r. od godz. 10:00
22-25 września 2020 r. od godz. 10:00
13-16 października 2020 r. od godz. 10:00
27-30 października 2020 r. od godz. 10:00
17-20 listopada 2020 r. od godz. 10:00
1–4 grudnia 2020 r. od godz. 10:00
15-18 grudnia 2020 r. od godz. 10:00