Z uwagi na publikacje prasowe dotyczące konkursu na stanowisko sędziego WSA we Wrocławiu należy podkreślić, że kandydat Karol Krzysztof Rzęsiewicz przed ukończeniem studiów prawniczych podejmował się różnych zajęć i wykonywał różne zawody. Nie może to wykluczać kandydata z konkursu na stanowisko sędziego.

W 2015 r. ukończył wyższe studia prawnicze w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. Od 1 marca 2016 r. jest zatrudniony w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy na stanowisku asystenta sędziego. Od 23 października 2017 r. jest delegowany przez Ministra Sprawiedliwości do Departamentu Prawa Administracyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości, w którym początkowo pełnił obowiązki na stanowisku głównego specjalisty, obsługiwał Komisję ds. reprywatyzacji nieruchomości warszawskich. Od 30 kwietnia 2018 r. do 16 września 2019 r. zajmował stanowisko Naczelnika w tym Departamencie, od 17 września 2019 r. do 14 czerwca 2020 r. stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu, a od 15 czerwca 2020 r. Dyrektora Departamentu. Decyzją Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z 30 lipca 2020 r. został przyjęty na aplikację uzupełniającą prokuratorską (I rocznik), którą ukończył w 2022 r. uzyskując 200 pkt. ze sprawdzianów i praktyk. W marcu i kwietniu 2022 r. złożył egzamin prokuratorski, uzyskując 259 pkt. Kandydat przedstawił w konkursie listę publikacji.

Sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka
Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa