Na zakończonym 20 stycznia 2023 r. posiedzeniu plenarnym Krajowej Rady Sądownictwa odbyło się pierwsze w historii, publiczne wysłuchanie kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. Realizując postulat transparentności konkursów na stanowiska sędziowskie, Rada zmieniła Regulamin i wprowadziła zapis o wysłuchaniach uczestników konkursów na wolne stanowiska sędziowskie w Sądzie Najwyższym i Naczelnym Sądzie Administracyjnym podczas posiedzenia plenarnego, które jest transmitowane na stronie www.krs.pl.

W konkursie na stanowisko sędziego Izby Karnej Sądu Najwyższego wzięli udział:
Tomasz Błaszkiewicz - sędzia Sądu Rejonowego w Sulęcinie,
dr Anna Dziergawka - sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy,
Jolanta Jeżewska - sędzia Sądu Rejonowego w Gdyni,
Mieczysław Oliwa - sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku,
dr hab. Przemysław Palka - sędzia Sądu Rejonowego w Szczytnie,dr Marcin Rosiak - prokurator Prokuratury Regionalnej w Poznaniu,
Stanisław Andrzej Stankiewicz - sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie,
Bartłomiej Starosta - sędzia Sądu Rejonowego w Sulęcinie.
Każdy z kandydatów został poproszony o przygotowanie piętnastominutowej autoprezentacji oraz wybranego zagadnienia z zakresu prawa karnego materialnego lub procesowego, co do którego dostrzega potrzebę zajęcia stanowiska przez Sąd Najwyższy.

W wysłuchaniach wzięli udział: SSO dr Anna Dziergawka, SR Bartłomiej Starosta, prokurator dr Marcin Rosiak, SSA Stanisław Stankiewicz i SSA Mieczysław Oliwa.
Sędzia Bartłomiej Starosta ograniczył swoją prezentację do złożenia wniosków o wyłączenie członków Rady. Oświadczył, że nie zamierza uczestniczyć w dalszej części wysłuchania.
W głosowaniu Rada zdecydowała o przedstawieniu wniosku o powołanie na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego wyłącznie SSO dr Anny Dziergawki, która otrzymała 12 głosów „za”. SSA Stanisław Stankiewicz otrzymał 11 głosów „za” i nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości, gdyż w głosowaniu brało udział 22 członków Rady. Pozostali kandydaci otrzymali odpowiednio mniejszą liczbę głosów.

Sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka
Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa