Data wydarzenia: 06-12-22
Data końca wydarzenia: 09-12-22

6 grudnia – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
7 grudnia – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
8 grudnia – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
9 grudnia – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

1. Przyjęcie porządku obrad w dniach 6-9 grudnia 2022 r.;
2. Sprawy z posiedzenia Prezydium KRS;
3. Informacje i komunikaty;
4. Opinie i stanowiska do projektów aktów normatywnych:
4.1. Propozycja opinii w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk senacki nr 848);
4.2. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz niektórych innych ustaw (WO 420.128.2022, druk sejmowy nr 2796);
4.3. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (druk sejmowy nr 2797);
4.4. Propozycja opinii w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk senacki nr 875);
4.5. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 (druk sejmowy nr 2838);
4.6. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (B698);
5. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów sądowych;
6. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych;
7. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu wizytacji i lustracji;
8. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach budżetowych;
9. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu prac komisji problemowych KRS:
9.1. do spraw skarg, wniosków i petycji;
9.2. do spraw obsługi postępowań toczących się przed sądami i trybunałami;
9.3. do opiniowania aktów prawnych dotyczących sądownictwa:
A. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym (druk sejmowy nr 2050);
B. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (EW.020.1060.2022);
10. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych;
11. Wyłączenia, cofnięcia zgłoszeń i umorzenia postępowań;
12. Wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego:
Asesorzy do WSA:
12.1. Asesor do WSA w Warszawie M.P. z 2022 r., poz. 582 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.2. Asesor do WSA w Warszawie M.P. z 2022 r., poz. 625 (6 kandydatów na 2 miejsca);
Sądy Powszechne:
12.3. SR w Działdowie M.P. z 2022 r., poz. 687 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.4. SA w Katowicach M.P. z 2022 r., poz. 683 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.5. SO w Olsztynie M.P. z 2022 r., poz. 593 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.6. SR w Kętrzynie M.P. z 2022 r., poz. 715 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.7. SR w Lidzbarku Warmińskim M.P. z 2022 r., poz. 686 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.8. SO w Gliwicach M.P. z 2022 r., poz. 597 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.9. SO w Sosnowcu M.P. z 2022 r., poz. 590 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.10. SO w Sosnowcu M.P. z 2022 r., poz. 594 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.11. SO w Sosnowcu M.P. z 2022 r., poz. 595 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.12. SO w Sosnowcu M.P. z 2022 r., poz. 591 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.13. SO w Sosnowcu M.P. z 2022 r., poz. 606 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.14. SO w Sosnowcu M.P. z 2022 r., poz. 593 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.15. SO w Sosnowcu M.P. z 2022 r., poz. 600 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.16. SR w Jaworznie M.P. z 2022 r., poz. 591 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.17. SR dla Łodzi-Widzewa w Łodzi M.P. z 2022 r., poz. 606 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.18. SR w Kutnie M.P. z 2022 r., poz. 712 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.19. SR w Nowej Soli M.P. z 2022 r., poz. 714 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.20. SR w Przemyślu M.P. z 2022 r., poz. 686 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.21. SR w Przeworsku M.P. z 2022 r., poz. 593 (9 kandydatów na 1 miejsce);
12.22. SR w Białogardzie M.P. z 2022 r., poz. 606 (4 kandydatów na 1 miejsce);
12.23. SO w Warszawie M.P. z 2022 r., poz. 598 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.24. SO w Warszawie M.P. z 2022 r., poz. 606 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.25. SO w Warszawie M.P. z 2022 r., poz. 687 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.26. SR dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie M.P. z 2022 r., poz. 591 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.27. SR dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie M.P. z 2022 r., poz. 594 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.28. SR w Opolu M.P. z 2022 r., poz. 597 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.29. SR w Opolu M.P. z 2022 r., poz. 600 (1 kandydat na 1 miejsce);
Po SN:
12.30. SO w Olsztynie M.P. z 2018 r., poz. 283 (2 kandydatów na 2 miejsca);
Ponowne rozpatrzenie sprawy:
12.31. do NSA Izba Gospodarcza M.P. z 2020 r., poz. 857;
Zastrzeżenia:
12.32. do SR w Kole M.P. z 2022 r., poz. 945 COFNIĘCIE;
13. Odwołania od zmiany podziału czynności;
14. Oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska;
15. Stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku art. 69 § 3 usp;
16. Wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku art. 70 usp;
17. Przyjęcie Protokołu:
17.1. Nr 15/2022 z posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniach 18-20 października 2022 r.;

18. Wolne wnioski;

Kolejne posiedzenia prezydium:

19 grudnia 2022 r.
9 stycznia 2023 r.
16 stycznia 2023 r.
 6 lutego 2023 r.
27 lutego 2023 r.
13 marca 2023 r.
27 marca 2023 r.
17 kwietnia 2023 r.
 8 maja 2023 r.
15 maja 2023 r.
12 czerwca 2023 r.
19 czerwca 2023 r.
 3 lipca 2023 r.
21 sierpnia 2023 r.
 4 września 2023 r.
18 września 2023 r.
 9 października 2023 r.
23 października 2023 r.
 6 listopada 2023 r.
20 listopada 2023 r.
 4 grudnia 2023 r.
11 grudnia 2023 r.

Kolejne posiedzenia plenarne KRS:

20-23 grudnia 2022 r.
10-13 stycznia 2023 r.
17-20 stycznia 2023 r.
 7-10 lutego 2023 r.
28 lutego – 3 marca 2023 r.
14-17 marca 2023 r.
28-31 marca 2023 r.
18-21 kwietnia 2023 r.
 9-12 maja 2023 r.
16-19 maja 2023 r.
13-16 czerwca 2023 r.
20-23 czerwca 2023 r.
  4-7 lipca 2023 r.
22-25 sierpnia 2023 r.
  5-8 września 2023 r.
19-22 września 2023 r.
10-13 października 2023 r.
24-27 października 2023 r.
 7-10 listopada 2023 r.
21-24 listopada 2023 r.
  5-8 grudnia 2023 r.
12-15 grudnia 2023 r.