Data wydarzenia: 07-02-23
Data końca wydarzenia: 10-02-23