Data wydarzenia: 14-02-22
Data końca wydarzenia: 18-02-22

14 lutego – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
15 lutego – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
16 lutego – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
17 lutego – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
18 lutego – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

1. Przyjęcie porządku obrad w dniach 14-18 lutego 2022 r.;
2. Sprawy z posiedzenia Prezydium KRS w dniu 14 lutego 2022 r.;
3. Informacje i komunikaty;
4. Opinie i stanowiska do projektów aktów normatywnych:
4.1. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (UD 222);
4.2. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (druk sejmowy nr 1911);
4.3. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw;
4.4. Propozycja opinii w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druk senacki nr 475);
4.5. Propozycja opinii w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach (druk senacki nr 619);
4.6. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o dokumentach publicznych (UD245);
4.7. Propozycja opinii w przedmiocie autopoprawki do poselskiego projektu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów;
4.8. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej (druk sejmowy nr 1989);
4.9. Propozycja opinii w przedmiocie projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości:
- w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sadów rejonowych,
- w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw (B 615, B 616);
4.10. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (UC 108);
5. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów;
6. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu etyki zawodowej sędziów;
7. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu wizytacji i lustracji;
8. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach skarg;
9. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych;
10. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu reformy wymiaru sprawiedliwości;
11. Wyłączenia, cofnięcia zgłoszeń i umorzenia postępowań;
12. Wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego:
POWOŁANIE NA STANOWISKO ASESORA WSA:
12.1. WSA w Warszawie M.P. z 2021 r., poz. 631 (8 kandydatów na 1 miejsce)
POWOŁANIE ASESORA SĄDOWEGO NA STANOWISKO SĘDZIEGO SR:
12.2. do SR w Wadowicach;
SĄDY POWSZECHNE:
12.3. SO w Rzeszowie M.P. z 2021 r., poz. 791 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.4. SR dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie M.P. z 2021 r., poz. 620 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.5. SR w Wałbrzychu M.P. z 2021 r., poz. 709 (4 kandydatów na 1 miejsce);
12.6. SR w Ostródzie M.P. z 2021 r., poz. 832 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.7. SR w Kartuzach M.P. z 2021 r., poz. 792 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.8. SO w Katowicach M.P. z 2021 r., poz. 362 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.9. SO w Katowicach M.P. z 2021 r., poz. 503 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.10. SO w Radomiu M.P. z 2021 r., poz. 725 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.11. SR w Sokołowie Podlaskim M.P. z 2021 r., poz. 360 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.12. SR w Węgrowie M.P. z 2021 r., poz. 722 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.13. SO w Piotrkowie Trybunalskim M.P. z 2021 r., poz. 832 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.14. SR w Opocznie M.P. z 2021 r., poz. 782 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.15. SR w Tomaszowie Mazowieckim M.P. z 2021 r., poz. 725 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.16. SO w Płocku M.P. z 2021 r., poz. 832 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.17. SR w Sierpcu M.P. z 2021 r., poz. 832 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.18. SR w Sierpcu M.P. z 2021 r., poz. 830 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.19. SR w Sochaczewie M.P. z 2021 r., poz. 709 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.20. SR w Szczecinku M.P. z 2021 r., poz. 722 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.21. SO w Warszawie M.P. z 2021 r., poz. 508 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.22. SO w Warszawie M.P. z 2021 r., poz. 521 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.23. SO w Warszawie M.P. z 2021 r., poz. 704 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.24. SO w Warszawie M.P. z 2021 r., poz. 792 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.25. SR dla m.st. Warszawy w Warszawie M.P. z 2021 r., poz. 710 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.26. SR dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie M.P. z 2021 r., poz. 704 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.27. SR dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie M.P. z 2021 r., poz. 621 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.28. SR dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie M.P. z 2021 r., poz. 728 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.29. SR dla Warszawy-Woli w Warszawie M.P. z 2021 r., poz. 710 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.30. SR dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie M.P. z 2021 r., poz. 792 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.31. SR w Głogowie M.P. z 2021 r., poz. 831 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.32. SR w Jaworze M.P. z 2021 r., poz. 792 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.33. SR w Lubinie M.P. z 2021 r., poz. 831 (1 kandydat na 1 miejsce);
PO SN:
12.34. SA w Katowicach M.P. z 2020 r., poz. 766 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.35. SR w Częstochowie M.P. z 2021 r., poz. 359 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.36. SR w Bytomiu M.P. z 2020 r., poz. 475 (2 kandydatów na 1 miejsce);
PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY:
12.37. do SR w Bydgoszczy M.P. z 2021 r., poz. 709;
12.38. do SO w Poznaniu M.P. z 2021 r., poz. 704;
ZASTRZEŻENIA:
12.39. do SA w Białymstoku M.P. z 2021 r., poz. 1066;
12.40. do SO w Katowicach M.P. z 2021 r., poz. 1139;
12.41. do SR w Ostrowcu Świętokrzyskim M.P. z 2021 r., poz. 1065;
12.42. do SR w Sanoku M.P. z 2021 r., poz. 1066;
WSA:
12.43. WSA w Łodzi M.P. z 2021 r., poz. 996 (14 kandydatów na 1 miejsce);
13. Oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska;
14. Odwołania od zmiany podziału czynności;
15. Stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku art. 69 usp § 3;
16. Wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku art. 70 usp;
17. Przyjęcie Protokołu;
18. Wolne wnioski;

Kolejne posiedzenia Prezydium KRS:

28 lutego 2022 r.
14 marca 2022 r.
28 marca 2022 r.
11 kwietnia 2022 r.
25 kwietnia 2022 r.
9 maja 2022 r.
23 maja 2022 r.
6 czerwca 2022 r.
20 czerwca 2022 r.

Kolejne posiedzenia plenarne KRS:

1-4 marca 2022 r.
15-18 marca 2022 r.
29 marca – 1 kwietnia 2022 r.
12-15 kwietnia 2022 r.
26-29 kwietnia 2022 r.
10-13 maja 2022 r.
24-27 maja 2022 r.
7-10 czerwca 2022 r.
21-24 czerwca 2022 r.