Data wydarzenia: 18-01-22
Data końca wydarzenia: 21-01-22

18 stycznia – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
19 stycznia – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
20 stycznia – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
21 stycznia – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

1. Przyjęcie porządku obrad w dniach 18-21 stycznia 2022 r.;
2. Sprawy z posiedzenia Prezydium KRS;
3. Informacje i komunikaty;
4. Opinie i stanowiska do projektów aktów normatywnych:
4.1. Propozycja opinii w przedmiocie prezydenckiego projektu ustawy o sądach pokoju (druk sejmowy nr 1760);
4.2. Propozycja opinii w przedmiocie projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o sądach pokoju (druk sejmowy nr 1761);
4.3. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o sądach pokoju (druk sejmowy nr 1763);
4.4. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym;
4.5. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (UD 222);
4.6. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (UD 169);
4.7. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych (B 604);
4.8. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa (UD 321);
4.9. Propozycja opinii w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy (druk senacki nr 581);
4.10. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (druk sejmowy nr 1902);
5. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów;
6. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu etyki zawodowej sędziów;
7. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu wizytacji i lustracji;
8. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach skarg;
9. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych;
10. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu reformy wymiaru sprawiedliwości;
11. Wyłączenia, cofnięcia zgłoszeń i umorzenia postępowań;
12. Wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego:
POWOŁANIE NA STANOWISKO ASESORA WSA:
12.1. WSA w Warszawie M.P. z 2021 r., poz. 333 (10 kandydatów na 2 miejsca);
WSA:
12.2. WSA we Wrocławiu M.P. z 2021 r., poz. 898 (11 kandydatów na 1 miejsce);
POWOŁANIE ASESORA SĄDOWEGO NA STANOWISKO SĘDZIEGO SR:
12.3. do SR w Lubartowie;
POWOŁANIE SEDZIEGO SĄDU WOJSKOWEGO NA STANOWISKO SĘDZIEGO SO:
12.4. do SO Warszawa-Praga w Warszawie;
SĄDY POWSZECHNE:
12.5. SR w Sosnowcu M.P. z 2021 r., poz. 210 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.6. SR w Sosnowcu M.P. z 2021 r., poz. 311 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.7. SR w Kluczborku M.P. z 2021 r., poz. 782 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.8. SR w Wałbrzychu M.P. z 2021 r., poz. 709 (4 kandydatów na 1 miejsce);
12.9. SR w Białymstoku M.P. z 2021 r., poz. 704 (7 kandydatów na 1 miejsce);
12.10. SO w Bydgoszczy M.P. z 2021 r., poz. 722 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.11. SO w Bydgoszczy M.P. z 2021 r., poz. 725 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.12. SR w Bydgoszczy M.P. z 2021 r., poz. 709 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.13. SO w Częstochowie M.P. z 2021 r., poz. 832 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.14. SR Katowice-Zachód w Katowicach M.P. z 2021 r., poz. 502 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.15. SR w Dąbrowie Górniczej M.P. z 2021 r., poz. 502 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.16. SR w Jaworznie M.P. z 2021 r., poz. 362 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.17. SR w Mysłowicach M.P. z 2021 r., poz. 512 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.18. SO w Rybniku M.P. z 2021 r., poz. 830 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.19. SA w Krakowie M.P. z 2021 r., poz. 622 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.20. SR w Jędrzejowie M.P. z 2021 r., poz. 514 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.21. SR w Kielcach M.P. z 2021 r., poz. 620 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.22. SR w Kutnie M.P. z 2021 r., poz. 831 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.23. SR we Wrześni M.P. z 2021 r., poz. 728 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.24. SO w Rzeszowie M.P. z 2021 r., poz. 791 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.25. SO w Rzeszowie M.P. z 2021 r., poz. 725 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.26. SO w Szczecinie M.P. z 2021 r., poz. 791 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.27. SO w Szczecinie M.P. z 2021 r., poz. 792 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.28. SR w Gryficach M.P. z 2021 r., poz. 514 (4 kandydatów na 1 miejsce);
12.29. SR w Stargardzie M.P. z 2021 r., poz. 512 (7 kandydatów na 1 miejsce);
12.30. SR w Świnoujściu M.P. z 2021 r., poz. 725 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.31. SR dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie M.P. z 2021 r., poz. 620 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.32. SR w Wołominie M.P. z 2021 r., poz. 705 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.33. SO w Warszawie M.P. z 2021 r., poz. 520 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.34. SO w Warszawie M.P. z 2021 r., poz. 506 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.35. SO w Warszawie M.P. z 2021 r., poz. 621 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.36. SO w Warszawie M.P. z 2021 r., poz. 512 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.37. SO w Warszawie M.P. z 2021 r., poz. 622 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.38. SR dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie M.P. z 2021 r., poz. 521 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.39. SR dla Warszawy-Woli w Warszawie M.P. z 2021 r., poz. 705 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.40. SR dla Warszawy-Woli w Warszawie M.P. z 2021 r., poz. 709 (1 kandydat na 1 miejsce);
PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY:
12.41. SR w Wieluniu M.P. z 2020 r., poz. 1016 (2 kandydatów na 1 miejsce);
PO SN:
12.42. SO w Słupsku M.P. z 2019 r., poz. 807 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.43. SR w Bytomiu M.P. z 2020 r., poz. 475 (2 kandydatów na 1 miejsce);
PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY:
12.44. SO Warszawa-Praga w Warszawie M.P. z 2020 r., poz. 795 (1 kandydat na 1 miejsce);
13. Oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska;
14. Odwołania od podziału czynności;
15. Stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku art. 69 usp § 3;
16. Wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku art. 70 usp;
17. Wolne wnioski;

Kolejne posiedzenia Prezydium KRS:

31 stycznia 2022 r.
14 lutego 2022 r.
28 lutego 2022 r.
14 marca 2022 r.
28 marca 2022 r.
11 kwietnia 2022 r.
25 kwietnia 2022 r.
9 maja 2022 r.
23 maja 2022 r.
6 czerwca 2022 r.
20 czerwca 2022 r.

Kolejne posiedzenia plenarne KRS:

1-4 lutego 2022 r.
15-18 lutego 2022 r.
1-4 marca 2022 r.
15-18 marca 2022 r.
29 marca – 1 kwietnia 2022 r.
12-15 kwietnia 2022 r.
26-29 kwietnia 2022 r.
10-13 maja 2022 r.
24-27 maja 2022 r.
7-10 czerwca 2022 r.
21-24 czerwca 2022 r.