Data wydarzenia: 14-12-21
Data końca wydarzenia: 17-12-21

14 grudnia– godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
15 grudnia – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
16 grudnia – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
17 grudnia – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie


1. Przyjęcie porządku obrad w dniach 14-17 grudnia 2021 r.;
2. Sprawy z posiedzenia Prezydium KRS;
3. Informacje i komunikaty;
4. Opinie i stanowiska do projektów aktów normatywnych:
4.1. Propozycja opinii w przedmiocie prezydenckiego projektu ustawy o sądach pokoju (druk sejmowy nr 1760);
4.2. Propozycja opinii w przedmiocie projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o sądach pokoju (druk sejmowy nr 1761);
4.3. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o sądach pokoju (druk sejmowy nr 1763)
4.4. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym;
4.5. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny;
4.6. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (UD 262);
5. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów;
6. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu etyki zawodowej sędziów;
7. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu wizytacji i lustracji;
8. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach skarg;
9. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych;
10. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu reformy wymiaru sprawiedliwości;
11. Wyłączenia, cofnięcia zgłoszeń i umorzenia postępowań;
12. Wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego:
POWOŁANIE ASESORA SĄDOWEGO NA STANOWISKO SĘDZIEGO SR:
12.1. do SR w Legionowie;
12.2. do SR w Wołominie;
POWOŁANIE SEDZIEGO SĄDU WOJSKOWEGO NA STANOWISKO SĘDZIEGO SO:
12.3. do SO Warszawa-Praga w Warszawie;
SĄDY POWSZECHNE:
12.4. SR w Kędzierzynie-Koźlu M.P. z 2021 r., poz. 503 (4 kandydatów na 1 miejsce);
12.5. SR w Nowym Mieście Lubawskim M.P. z 2021 r., poz. 505 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.6. SR w Rzeszowie M.P. z 2021 r., poz. 507 (8 kandydatów na 1 miejsce);
12.7. SO w Koszalinie M.P. z 2021 r., poz. 131 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.8. SO we Wrocławiu M.P. z 2021 r., poz. 621 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.9. SR w Ząbkowicach Śląskich M.P. z 2021 r., poz. 710 (4 kandydatów na 1 miejsce);
12.10. SR w Elblągu M.P. z 2021 r., poz. 710 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.11. SO w Gdańsku M.P. z 2021 r., poz. 704 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.12. SO w Gdańsku M.P. z 2021 r., poz. 833 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.13. SR w Gdyni M.P. z 2021 r., poz. 728 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.14. SR w Kartuzach M.P. z 2021 r., poz. 709 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.15. SO w Częstochowie M.P. z 2021 r., poz. 792 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.16. SR w Dąbrowie Górniczej M.P. z 2021 r., poz. 360 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.17. SR w Sosnowcu M.P. z 2021 r., poz. 210 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.18. SR w Sosnowcu M.P. z 2021 r., poz. 311 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.19. SR w Sosnowcu M.P. z 2021 r., poz. 312 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.20. SO w Krakowie M.P. z 2021 r., poz. 728 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.21. SO w Krakowie M.P. z 2021 r., poz. 725 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.22. SO w Krakowie M.P. z 2021 r., poz. 722 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.23. SO w Krakowie M.P. z 2021 r., poz. 704 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.24. SR w Suchej Beskidzkiej M.P. z 2021 r., poz. 362 (5 kandydatów na 1 miejsce);
12.25. SR w Nowym Targu M.P. z 2021 r., poz. 728 (4 kandydatów na 1 miejsce);
12.26. SO w Zamościu M.P. z 2021 r., poz. 507 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.27. SR w Biłgoraju M.P. z 2021 r., poz. 508 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.28. SR w Nowym Tomyślu M.P. z 2021 r., poz. 722 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.29. SR w Żaganiu M.P. z 2021 r., poz. 830 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.30. SO w Krośnie M.P. z 2021 r., poz. 512 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.31. SR w Brzozowie M.P. z 2021 r., poz. 520 (8 kandydatów na 1 miejsce);
12.32. SR w Krośnie M.P. z 2021 r., poz. 505 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.33. SO w Koszalinie M.P. z 2021 r., poz. 504 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.34. SA w Warszawie M.P. z 2020 r., poz. 1187 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.35. SA w Warszawie M.P. z 2021 r., poz. 8 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.36. SA w Warszawie M.P. z 2021 r., poz. 13 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.37. SA w Warszawie M.P. z 2021 r., poz. 115 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.38. SA w Warszawie M.P. z 2021 r., poz. 134 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.39. SA w Warszawie M.P. z 2021 r., poz. 131 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.40. SA w Warszawie M.P. z 2021 r., poz. 178 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.41. SA w Warszawie M.P. z 2021 r., poz. 507 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.42. SO Warszawa-Praga w Warszawie M.P. z 2021 r., poz. 506 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.43. SO Warszawa-Praga w Warszawie M.P. z 2021 r., poz. 508 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.44. SO Warszawa-Praga w Warszawie M.P. z 2021 r., poz. 512 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.45. SR dla m.st Warszawy w Warszawie M.P. z 2021 r., poz. 504 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.46. SR Warszawy-Śródmieścia w Warszawie M.P. z 2021 r., poz. 622 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.47. SR w Piasecznie M.P. z 2021 r., poz. 512 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.48. SR w Pruszkowie M.P. z 2021 r., poz. 521 (1 kandydat na 1 miejsce);
PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY:
12.49. SR w Staszowie M.P. z 2021 r., poz. 27 (6 kandydatów na 1 miejsce);
12.50. SR w Wieluniu M.P. z 2020 r., poz. 1016 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.51. WSA w Łodzi M.P. z 2021 r., poz. 132 (2 kandydatów na 1 miejsce);
13. Oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska;
14. Odwołania od podziału czynności;
15. Stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku art. 69 usp § 3;
16. Wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku art. 70 usp;
17. Przyjęcie Protokołu;
18. Wolne wnioski.

Kolejne posiedzenia Prezydium KRS:

17 stycznia 2022 r.
31 stycznia 2022 r.
14 lutego 2022 r.
28 lutego 2022 r.
14 marca 2022 r.
28 marca 2022 r.
11 kwietnia 2022 r.
25 kwietnia 2022 r.
9 maja 2022 r.
23 maja 2022 r.
6 czerwca 2022 r.
20 czerwca 2022 r.

Kolejne posiedzenia plenarne KRS:

18-21 stycznia 2022 r.
1-4 lutego 2022 r.
15-18 lutego 2022 r.
1-4 marca 2022 r.
15-18 marca 2022 r.
29 marca – 1 kwietnia 2022 r.
12-15 kwietnia 2022 r.
26-29 kwietnia 2022 r.
10-13 maja 2022 r.
24-27 maja 2022 r.
7-10 czerwca 2022 r.
21-24 czerwca 2022 r.