Data wydarzenia: 16-11-21
Data końca wydarzenia: 19-11-21

16 listopada– godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
17 listopada – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
18 listopada – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
19 listopada – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

1. Przyjęcie porządku obrad w dniach 16-19 listopada 2021 r.;
2. Sprawy z posiedzenia Prezydium KRS w dniu 15 listopada 2021 r.;
3. Informacje i komunikaty;
4. Opinie i stanowiska do projektów aktów normatywnych:
4.1. Propozycja opinii w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy (druk senacki 523);
4.2. Propozycja opinii w przedmiocie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw;
4.3. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów;
4.4. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych (druk sejmowy nr 1694);
4.5. Propozycja opinii w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (druk senacki nr 550);
4.6. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (UD282);
4.7. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (UD287);
4.8. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny;
4.9. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (UD297);
4.10. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o Polskim Instytucie Rodziny i Demografii;
5. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów;
6. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu etyki zawodowej sędziów;
7. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu wizytacji i lustracji;
8. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach skarg;
9. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych;
10. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu reformy wymiaru sprawiedliwości;
11. Wyłączenia, cofnięcia zgłoszeń i umorzenia postępowań;
12. Wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego:
POWOŁANIE NA STANOWISKO SĘDZIEGO WSA:
12.1. WSA w Szczecinie M.P. z 2021 r., poz. 519 (16 kandydatów na 1 miejsce);
POWOŁANIE ASESORA SĄDOWEGO NA STANOWISKO SĘDZIEGO SR:
12.2. do SR w Bolesławcu;
12.3. do SR Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku;
12.4. do SR Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku;
12.5. do SR w Białej Podlaskiej;
12.6. do SR w Białej Podlaskiej;
12.7. do SR dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi;
POWOŁANIE NA STANOWISKO ASESORA WSA:
12.8. Asesor do WSA we Wrocławiu M.P. z 2021 r., poz. 331 (3 kandydatów na 2 miejsca);
POWOŁANIE ASESORA WSA NA STANOWISKO SĘDZIEGO WSA:
12.9. do WSA w Łodzi;
SĄDY POWSZECHNE:
12.10. SR w Głogowie M.P. z 2021 r., poz. 520 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.11. SR w Limanowej M.P. z 2021 r., poz. 514 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.12. SO w Lublinie M.P. z 2021 r., poz. 620 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.13. SR w Przasnyszu M.P. z 2021 r., poz. 301 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.14. SR w Przasnyszu M.P. z 2021 r., poz. 303 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.15. SO w Słupsku M.P. z 2021 r., poz. 311 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.16. SR w Częstochowie M.P. z 2021 r., poz. 506 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.17. SR w Gliwicach M.P. z 2021 r., poz. 13 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.18. SO w Rybniku M.P. z 2021 r., poz. 512 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.19. SO w Rybniku M.P. z 2021 r., poz. 505 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.20. SR w Jastrzębiu-Zdroju M.P. z 2021 r., poz. 361 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.21. SR w Jastrzębiu-Zdroju M.P. z 2021 r., poz. 362 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.22. SO w Krakowie M.P. z 2021 r., poz. 8 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.23. SO w Krakowie M.P. z 2021 r., poz. 360 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.24. SO w Krakowie M.P. z 2021 r., poz. 506 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.25. SO w Krakowie M.P. z 2021 r., poz. 512 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.26. SO w Siedlcach M.P. z 2021 r., poz. 622 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.27. SR w Garwolinie M.P. z 2021 r., poz. 360 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.28. SR w Tomaszowie Lubelskim M.P. z 2021 r., poz. 311 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.29. SO w Łodzi M.P. z 2021 r., poz. 506 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.30. SO w Łodzi M.P. z 2021 r., poz. 520 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.31. SO w Łodzi M.P. z 2021 r., poz. 360 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.32. SO w Łodzi M.P. z 2021 r., poz. 362 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.33. SO w Łodzi M.P. z 2021 r., poz. 504 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.34. SO w Łodzi M.P. z 2021 r., poz. 503 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.35. SO w Łodzi M.P. z 2021 r., poz. 620 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.36. SA w Poznaniu M.P. z 2021 r., poz. 521 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.37. SO w Poznaniu M.P. z 2021 r., poz. 521 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.38. SO w Poznaniu M.P. z 2021 r., poz. 520 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.39. SR Poznań-Stare Miasto w Poznaniu M.P. z 2021 r., poz. 508 (4 kandydatów na 1 miejsce);
12.40. SR Poznań-Stare Miasto w Poznaniu M.P. z 2021 r., poz. 505 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.41. SR w Trzciance M.P. z 2021 r., poz. 506 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.42. SO w Rzeszowie M.P. z 2021 r., poz. 514 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.43. SR w Rzeszowie M.P. z 2021 r., poz. 507 (8 kandydatów na 1 miejsce);
12.44. SR w Rzeszowie M.P. z 2021 r., poz. 503 (6 kandydatów na 1 miejsce);
12.45. SR w Rzeszowie M.P. z 2021 r., poz. 502 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.46. SO w Koszalinie M.P. z 2021 r., poz. 131 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.47. SO w Warszawie M.P. z 2021 r., poz. 210 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.48. SO w Warszawie M.P. z 2021 r., poz. 274 (3 kandydatów na 1 miejsce);
PO SN:
12.49. SA w Katowicach M.P. z 2018 r., poz. 323 (2 kandydatów na 3 miejsca);
PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY:
12.50. SR w Staszowie M.P. z 2021 r., poz. 27 (7 kandydatów na 1 miejsce);
12.51. SR w Wieluniu M.P. z 2020 r., poz. 1016 (2 kandydatów na 1 miejsce);
ZASTRZEŻENIE:
12.52. do SR w Kościerzynie M.P. z 2021 r., poz. 830;
13. Oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska;
14. Odwołania od podziału czynności;
15. Stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku art. 69 usp § 3;
16. Wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku art. 70 usp;
17. Przyjęcie Protokołu:
17.1. Nr 15/2021 z posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniach 21-24 września 2021 r.;
17.2. Nr 16/2021 z posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniach 12-15 października 2021 r.;
18. Wolne wnioski;

kolejne posiedzenia Prezydium KRS:
29 listopada 2021 r.
13 grudnia 2021 r.;


17 stycznia 2022 r.
31 stycznia 2022 r.
14 lutego 2022 r.
28 lutego 2022 r.
14 marca 2022 r.
28 marca 2022 r.
11 kwietnia 2022 r.
25 kwietnia 2022 r.
9 maja 2022 r.
23 maja 2022 r.
6 czerwca 2022 r.
20 czerwca 2022 r.

kolejne posiedzenia plenarne KRS:

30 listopada – 3 grudnia 2021 r.
14-17 grudnia 2021 r.;

18-21 stycznia 2022 r.
1-4 lutego 2022 r.
15-18 lutego 2022 r.
1-4 marca 2022 r.
15-18 marca 2022 r.
29 marca – 1 kwietnia 2022 r.
12-15 kwietnia 2022 r.
26-29 kwietnia 2022 r.
10-13 maja 2022 r.
24-27 maja 2022 r.
7-10 czerwca 2022 r.
21-24 czerwca 2022 r.