Data wydarzenia: 26-10-21
Data końca wydarzenia: 29-10-21

26 października – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
27 października – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
28 października – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
29 października – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie


1. Przyjęcie porządku obrad w dniach 26-29 października 2021 r.;
2. Sprawy z posiedzenia Prezydium KRS;
3. Informacje i komunikaty;
4. Opinie i stanowiska do projektów aktów normatywnych:
4.1. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej (UD 258)
4.2. Propozycja opinii w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy (druk senacki 523)
5. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów;
6. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu etyki zawodowej sędziów;
7. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu wizytacji i lustracji;
8. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach skarg;
9. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych;
10. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu reformy wymiaru sprawiedliwości;
11. Wyłączenia, cofnięcia zgłoszeń i umorzenia postępowań;
12. Wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego:
POWOŁANIE NA STANOWISKO SĘDZIEGO WSA:
12.1. WSA we Wrocławiu M.P. z 2021 r., poz. 329 (15 kandydatów na 2 miejsca);
12.2. WSA w Opolu M.P. z 2021 r., poz. 418 (12 kandydatów na 1 miejsce);
POWOŁANIE ASESORA SĄDOWEGO NA STANOWISKO SĘDZIEGO SR:
12.3. do SR dla Krakowa-Podgórza w Krakowie;
12.4. do SR dla Krakowa-Podgórza w Krakowie;
12.5. do SR dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie;
12.6. do SR dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie;
12.7. do SR dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie;
12.8. do SR w Olkuszu;
12.9. do SR w Oświęcimiu;
12.10. do SR w Wadowicach;
12.11. do SR w Wieliczce;
12.59. do SR dla m.st. Warszawy w Warszawie;
12.60. do SR dla m.st. Warszawy w Warszawie;
12.61. do SR dla m.st. Warszawy w Warszawie;
12.62. do SR dla m.st. Warszawy w Warszawie;
12.63. do SR dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie;
12.64. do SR dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie;
POWOŁANIE NA STANOWISKO ASESORA WSA:
12.12. Asesor do WSA w Poznaniu M.P. z 2021 r., poz. 330 (6 kandydatów na 1 miejsce);
SĄDY POWSZECHNE:
12.13. SO w Jeleniej Górze M.P. z 2021 r., poz. 312 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.14. SO w Legnicy M.P. z 2021 r., poz. 521 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.15. SR w Głogowie M.P. z 2021 r., poz. 520 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.16. SR w Suwałkach M.P. z 2021 r., poz. 303 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.17. SR w Bydgoszczy M.P. z 2021 r., poz. 302 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.18. SO w Gdańsku M.P. z 2021 r., poz. 115 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.19. SR w Grudziądzu M.P. z 2021 r., poz. 274 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.20. SR Katowice-Wschód w Katowicach M.P. z 2021 r., poz. 301 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.21. SR w Bytomiu M.P. z 2021 r., poz. 178 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.22. SR w Jaworznie M.P. z 2021 r., poz. 210 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.23. SR w Sosnowcu M.P. z 2021 r., poz. 178 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.24. SO w Rybniku M.P. z 2021 r., poz. 274 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.25. SO w Rybniku M.P. z 2021 r., poz. 504 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.26. SR w Raciborzu M.P. z 2021 r., poz. 131 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.27. SA w Krakowie M.P. z 2021 r., poz. 302 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.28. SA w Krakowie M.P. z 2021 r., poz. 319 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.29. SA w Krakowie M.P. z 2021 r., poz. 361 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.30. SO w Kielcach M.P. z 2021 r., poz. 210 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.31. SO w Kielcach M.P. z 2021 r., poz. 311 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.32. SR w Wieliczce M.P. z 2021 r., poz. 362 (5 kandydatów na 1 miejsce);
12.33. SR w Limanowej M.P. z 2021 r., poz. 514 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.34. SR w Nowym Sączu M.P. z 2021 r., poz. 361 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.35. SA w Lublinie M.P. z 2021 r., poz. 504 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.36. SO w Lublinie M.P. z 2021 r., poz. 28 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.37. SO w Lublinie M.P. z 2021 r., poz. 620 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.38. SO w Lublinie M.P. z 2020 r., poz. 1187 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.39. SO w Lublinie M.P. z 2021 r., poz. 622 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.40. SO w Lublinie M.P. z 2021 r., poz. 29 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.41. SO w Lublinie M.P. z 2021 r., poz. 14 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.42. SO w Kaliszu M.P. z 2021 r., poz. 521 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.43. SR w Ciechanowie M.P. z 2021 r., poz. 302 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.44. SR w Gostyninie M.P. z 2021 r., poz. 361 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.45. SR w Mławie M.P. z 2021 r., poz. 303 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.46. SO w Zielonej Górze M.P. z 2021 r., poz. 502 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.47. SA w Rzeszowie M.P. z 2021 r., poz. 319 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.48. SO w Tarnobrzegu M.P. z 2021 r., poz. 359 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.49. SO w Tarnobrzegu M.P. z 2021 r., poz. 506 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.50. SR w Koszalinie M.P. z 2021 r., poz. 514 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.51. SO w Szczecinie M.P. z 2021 r., poz. 361 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.52. SO Warszawa-Praga w Warszawie M.P. z 2021 r., poz. 362 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.53. SR w Grodzisku Mazowieckim M.P. z 2021 r., poz. 29 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.55. SR w Staszowie M.P. z 2021 r., poz. 27 (8 kandydatów na 1 miejsce);
12.56. SR w Wieluniu M.P. z 2020 r., poz. 1016 (2 kandydatów na 1 miejsce);
PO SN:
12.54. SA w Katowicach M.P. z 2018 r., poz. 323 (2 kandydatów na 3 miejsca);
ZASTRZEŻENIA
PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY:
12.57. do WSA w Warszawie M.P. z 2021 r., poz. 333;
POWOŁANIE ASESORA SĄDOWEGO NA STANOWISKO SĘDZIEGO SR PO LUSTRACJI:
12.58. do SR w Bolesławcu
13. Oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska;
14. Odwołania od podziału czynności;
15. Stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku art. 69 usp § 3;
16. Wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku art. 70 usp;
17. Przyjęcie Protokołu;
18. Wolne wnioski;

kolejne posiedzenia Prezydium KRS:
15 listopada 2021 r.
29 listopada 2021 r.
13 grudnia 2021 r.;

17 stycznia 2022 r.
31 stycznia 2022 r.
14 lutego 2022 r.
28 lutego 2022 r.
14 marca 2022 r.
28 marca 2022 r.
11 kwietnia 2022 r.
25 kwietnia 2022 r.
9 maja 2022 r.
23 maja 2022 r.
6 czerwca 2022 r.
20 czerwca 2022 r.

kolejne posiedzenia plenarne KRS:
16-19 listopada 2021 r.
30 listopada – 3 grudnia 2021 r.
14-17 grudnia 2021 r.;

18-21 stycznia 2022 r.
1-4 lutego 2022 r.
15-18 lutego 2022 r.
1-4 marca 2022 r.
15-18 marca 2022 r.
29 marca – 1 kwietnia 2022 r.
12-15 kwietnia 2022 r.
26-29 kwietnia 2022 r.
10-13 maja 2022 r.
24-27 maja 2022 r.
7-10 czerwca 2022 r.
21-24 czerwca 2022 r.