Data wydarzenia: 30-11-21
Data końca wydarzenia: 03-12-21

30 listopada– godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
1 grudnia – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
2 grudnia – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
3 grudnia – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

1. Przyjęcie porządku obrad w dniach 30 listopada – 3 grudnia 2021 r.;
2. Sprawy z posiedzenia Prezydium KRS w dniu 29 listopada 2021 r.:
3. Informacje i komunikaty:
4. Opinie i stanowiska do projektów aktów normatywnych:
4.1. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (druk sejmowy nr 1742);
4.2. Propozycja opinii w przedmiocie prezydenckiego projektu ustawy o sądach pokoju (druk sejmowy nr 1760);
4.3. Propozycja opinii w przedmiocie projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o sądach pokoju (druk sejmowy nr 1761);
4.4. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o sądach pokoju (druk sejmowy nr 1763);
4.5. Propozycja opinii w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk senacki nr 562);
5. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów;
6. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu etyki zawodowej sędziów;
7. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu wizytacji i lustracji;
8. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach skarg;
9. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych;
10. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu reformy wymiaru sprawiedliwości;
11. Wyłączenia, cofnięcia zgłoszeń i umorzenia postępowań;
12. Wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego:
NSA:
12.1. NSA Izba Finansowa M.P. z 2021 r., poz. 328 (6 kandydatów na 2 miejsca);
12.2. NSA Izba Gospodarcza M.P. z 2021 r., poz. 328 (11 kandydatów na 1 miejsce);
12.3. NSA Izba Ogólnoadministracyjna M.P. z 2021 r., poz. 328 (14 kandydatów na 2 miejsca);
SĄDY POWSZECHNE:
12.4. SR dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu M.P. z 2021 r., poz. 319 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.5. SR dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu M.P. z 2021 r., poz. 508 (5 kandydatów na 1 miejsce);
12.6. SR w Oleśnicy M.P. z 2021 r., poz. 621 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.7. SR w Legnicy M.P. z 2021 r., poz. 710 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.8. SR w Lubinie M.P. z 2021 r., poz. 705 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.9. SO w Opolu M.P. z 2021 r., poz. 503 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.10. SR w Kędzierzynie-Koźlu M.P. z 2021 r., poz. 503 (4 kandydatów na 1 miejsce);
12.11. SO w Łomży M.P. z 2021 r., poz. 360 (6 kandydatów na 1 miejsce);
12.12. SO w Olsztynie M.P. z 2021 r., poz. 508 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.13. SO we Włocławku M.P. z 2021 r., poz. 312 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.14. SR w Aleksandrowie Kujawskim M.P. z 2021 r., poz. 622 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.15. SR w Rypinie M.P. z 2021 r., poz. 312 (5 kandydatów na 1 miejsce);
12.16. SR w Braniewie M.P. z 2021 r., poz. 505 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.17. SR w Nowym Mieście Lubawskim M.P. z 2021 r., poz. 505 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.18. SR w Nowym Mieście Lubawskim M.P. z 2021 r., poz. 621 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.19. SR w Starogardzie Gdańskim M.P. z 2021 r., poz. 503 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.20. SO w Częstochowie M.P. z 2021 r., poz. 502 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.21. SO w Częstochowie M.P. z 2021 r., poz. 504 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.22. SO w Gliwicach M.P. z 2021 r., poz. 521 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.23. SO w Rybniku M.P. z 2021 r., poz. 507 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.24. SR w Rybniku M.P. z 2021 r., poz. 504 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.25. SR w Przysusze M.P. z 2021 r., poz. 520 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.26. SR w Przysusze M.P. z 2021 r., poz. 710 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.27. SO w Zamościu M.P. z 2021 r., poz. 505 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.28. SR w Zamościu M.P. z 2021 r., poz. 506 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.29. SR w Płocku M.P. z 2021 r., poz. 506 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.30. SO w Poznaniu M.P. z 2021 r., poz. 704 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.31. SR w Nowej Soli M.P. z 2021 r., poz. 705 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.32. SA w Rzeszowie M.P. z 2021 r., poz. 514 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.33. SR w Przemyślu M.P. z 2021 r., poz. 506 (4 kandydatów na 1 miejsce);
12.34. SA w Szczecinie M.P. z 2021 r., poz. 704 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.35. SR w Białogardzie M.P. z 2021 r., poz. 359 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.36. SO w Warszawie M.P. z 2021 r., poz. 8 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.37. SO w Warszawie M.P. z 2021 r., poz. 178 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.38. SO w Warszawie M.P. z 2021 r., poz. 502 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.39. SO w Warszawie M.P. z 2021 r., poz. 504 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.40. SO w Warszawie M.P. z 2021 r., poz. 505 (1 kandydat na 1 miejsce);
PO SN:
12.41. SA w Katowicach M.P. z 2018 r., poz. 323 (2 kandydatów na 3 miejsca);
12.42. SR w Chrzanowie M.P. z 2019 r., poz. 479 (2 kandydatów na 1 miejsce);
PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY:
12.43. SR w Staszowie M.P. z 2021 r., poz. 27 (7 kandydatów na 1 miejsce);
12.44. SR w Wieluniu M.P. z 2020 r., poz. 1016 (2 kandydatów na 1 miejsce);
13. Oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska;
14. Odwołania od podziału czynności;
15. Stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku art. 69 usp § 3;
16. Wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku art. 70 usp;
17. Przyjęcie Protokołu:
17.1. Nr 17/2021 z posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniach 26-29 października 2021 r.;
18. Wskazanie kandydata na członka Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury;
19. Wolne wnioski;

kolejne posiedzenia Prezydium KRS:

13 grudnia 2021 r.;

17 stycznia 2022 r.
31 stycznia 2022 r.
14 lutego 2022 r.
28 lutego 2022 r.
14 marca 2022 r.
28 marca 2022 r.
11 kwietnia 2022 r.
25 kwietnia 2022 r.
9 maja 2022 r.
23 maja 2022 r.
6 czerwca 2022 r.
20 czerwca 2022 r.

kolejne posiedzenia plenarne KRS:

14-17 grudnia 2021 r.;

18-21 stycznia 2022 r.
1-4 lutego 2022 r.
15-18 lutego 2022 r.
1-4 marca 2022 r.
15-18 marca 2022 r.
29 marca – 1 kwietnia 2022 r.
12-15 kwietnia 2022 r.
26-29 kwietnia 2022 r.
10-13 maja 2022 r.
24-27 maja 2022 r.
7-10 czerwca 2022 r.
21-24 czerwca 2022 r.