Data wydarzenia: 07-09-21
Data końca wydarzenia: 10-09-21

7 września – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
8 września – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
9 września – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
10 września – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

1. Przyjęcie porządku obrad w dniach 7-10 września 2021 r.;
2. Sprawy z posiedzenia Prezydium KRS;
3. Informacje i komunikaty;
4. Opinie i stanowiska do projektów aktów normatywnych:
4.1. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o sądach pokoju oraz zmianie niektórych innych ustaw;
4.2. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;
4.3. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
4.4. Propozycja opinii w przedmiocie projektu ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (UD248);
4.5. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Komisji do spraw wyjaśnienia przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości wobec małoletniego poniżej 15 lat;
4.6. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej oraz sposobu uwierzytelniania użytkowników systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną (nr w wykazie A430);
4.7. Propozycja opinii w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 477);
4.8. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw;
4.9. Propozycja opinii w przedmiocie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej;
4.10. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy -Kodeks postępowania karnego oraz ustawy-Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia;
4.11. Propozycja opinii w przedmiocie autopoprawki do projektu ustawy o zasadach wykonywania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;
4.12. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie archiwizacji akt spraw sądów wojskowych;
4.13. Propozycja opinii w przedmiocie projektu ustawy o wykonaniu Umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony, w zakresie współpracy w sprawach karnych (UC96);
4.14. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw;
5. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów;
6. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu etyki zawodowej sędziów;
7. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu wizytacji i lustracji;
8. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach skarg;
9. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych;
10. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu reformy wymiaru sprawiedliwości;
11. Wyłączenia, cofnięcia zgłoszeń i umorzenia postępowań;
12. Wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego:

SN:
12.1. SN Izba Cywilna MP z 2021 r., poz. 392 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.2. SN Izba Karna MP z 2021 r., poz. 392 (5 kandydatów na 1 miejsce);
12.3. SN Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych MP z 2021 r., poz. 392 (7 kandydatów na 2 miejsca);
12.4. SN Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych MP z 2021 r., poz. 392 (12 kandydatów na 7 miejsc);

POWOŁANIE NA STANOWISKO ASESORA WSA:
12.5. Asesor do WSA w Kielcach MP z 2021 r., poz. 175 (7 kandydatów na 1 miejsce);

POWOŁANIE ASESORA WSA NA STANOWISKO SĘDZIEGO WSA:
12.6. Asesor w WSA w Poznaniu;

POWOŁANIE ASESORA SĄDOWEGO NA STANOWISKO SĘDZIEGO SR:
12.7. do SR w Olsztynie;
12.8. do SR w Szczytnie;
12.9. do SR w Bielsku-Białej;
12.10. do SR w Busku-Zdroju;
12.11. do SR w Kielcach;
12.12. do SR w Kielcach;
12.13. do SR w Kielcach;
12.14. do SR w Kielcach;
12.15. do SR w Kielcach;
12.16. do SR w Końskich;
12.17. do SR w Staszowie;
12.18. do SR w Gorlicach;
12.19. do SR w Zakopanem;
12.20. do SR dla m.st. Warszawy w Warszawie;
12.21. do SR dla m.st. Warszawy w Warszawie;
12.22. do SR dla Warszawy-Woli w Warszawie;
12.23. do SR dla Warszawy-Woli w Warszawie;
12.24. do SR dla Warszawy-Woli w Warszawie;
12.25. do SR dla Warszawy-Woli w Warszawie;
12.26. do SR dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie;
12.27. do SR dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie;
SĄDY POWSZECHNE:
12.28. SR w Lubinie MP z 2021 r., poz. 303 (4 kandydatów na 1 miejsce);
12.29. SR w Złotoryi MP z 2021 r., poz. 303 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.30. SO w Świdnicy MP z 2021 r., poz. 115 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.31. SR w Wałbrzychu MP z 2021 r., poz. 115 (4 kandydatów na 1 miejsce);
12.32. SO w Gdańsku MP z 2021 r., poz. 274 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.33. SO w Gdańsku MP z 2021 r., poz. 210 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.34. SO w Gdańsku MP z 2021 r., poz. 131 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.35. SO w Gdańsku MP z 2021 r., poz. 134 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.36. SO w Gdańsku MP z 2021 r., poz. 302 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.37. SR Gdańsk-Południe w Gdańsku MP z 2021 r., poz. 134 (4 kandydatów na 1 miejsce);
12.38. SR Gdańsk-Południe w Gdańsku MP z 2021 r., poz. 178 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.39. SR Gdańsk-Północ w Gdańsku MP z 2021 r., poz. 302 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.40. SR w Wejherowie MP z 2021 r., poz. 274 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.41. SO w Katowicach MP z 2021 r., poz. 29 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.42. SO w Rybniku MP z 2021 r., poz. 134 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.43. SR dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie MP z 2021 r., poz. 13 (5 kandydatów na 1 miejsce);
12.44. SO w Radomiu MP z 2021 r., poz. 134 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.45. SO w Siedlcach MP z 2021 r., poz. 131 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.46. SA w Łodzi MP z 2021 r., poz. 360 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.47. SA w Łodzi MP z 2021 r., poz. 312 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.48. SR dla Łodzi-Widzewa w Łodzi MP z 2021 r., poz. 274 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.49. SO w Krośnie MP z 2021 r., poz. 27 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.50. SO w Rzeszowie MP z 2021 r., poz. 131 (1 kandydat na 1 miejsce);
PO SN:
12.51. SO w Olsztynie MP z 2018 r., poz. 283 (2 kandydatów na 2 miejsca);
12.52. SO we Włocławku MP z 2018 r., poz. 274 (1 kandydat na 1 miejsce);
PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY:
12.53. Asesor do WSA w Gdańsku MP z 2018 r., poz. 520;
12.54. do SO Warszawa-Praga w Warszawie MP z 2020 r., poz. 795;
ZASTRZEŻENIA:
12.55. do WSA we Wrocławiu MP z 2021 r., poz. 331;
12.56. Asesor do WSA w Warszawie MP z 2021 r., poz. 333;
12.57. do SR w Grajewie MP z 2021 r., poz. 521;
12.58. do SR w Grajewie MP z 2021 r., poz. 521;
12.59. do SR w Limanowej MP z 2021 r., poz. 514;
12.60. do SR w Sokołowie Podlaskim MP z 2021 r., poz. 360;
12.61. do SSO w Zamościu MP z 2021 r., poz. 507;
13. Oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska;
14. Odwołania od podziału czynności;
15. Stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku art. 69 usp § 3;
16. Wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku art. 70 usp;
17. Przyjęcie Protokołu:
17.1. Nr 10/2021 z posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniach 8-11 czerwca 2021 r.;
17.2. Nr 11/2021 z posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniach 22-25 czerwca 2021 r.;
17.3. Nr 12/2021 z posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniach 13-16 lipca 2021 r.;
18. Wolne wnioski;

kolejne posiedzenia Prezydium KRS:
20 września 2021 r.
11 października 2021 r.
25 października 2021 r.
15 listopada 2021 r.
29 listopada 2021 r.
13 grudnia 2021 r.;

kolejne posiedzenia plenarne KRS:
21-24 września 2021 r.
12-15 października 2021 r.
26-29 października 2021 r.
16-19 listopada 2021 r.
30 listopada – 3 grudnia 2021 r.
14-17 grudnia 2021 r.;