Data wydarzenia: 27-07-21
Data końca wydarzenia: 30-07-21

27 lipca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
28 lipca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
29 lipca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
30 lipca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

1. Przyjęcie porządku obrad w dniach 27-30 lipca 2021 r.;
2. Sprawy z posiedzenia Prezydium KRS;
3. Informacje i komunikaty;
4. Opinie i stanowiska do projektów aktów normatywnych:
4.1. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o sądach pokoju oraz zmianie niektórych innych ustaw;
4.2. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;
4.3. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
5. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów;
6. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu etyki zawodowej sędziów;
7. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu wizytacji i lustracji;
8. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach skarg;
9. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych;
10. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu reformy wymiaru sprawiedliwości;
11. Wyłączenia, cofnięcia zgłoszeń i umorzenia postępowań;
12. Wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego:
POWOŁANIE ASESORA SĄDOWEGO NA STANOWISKO SĘDZIEGO SR:
12.1. do SR w Bolesławcu;
12.2. do SR w Lubaniu;
12.3. do SR w Wałbrzychu;
12.4. do SR w Ełku;
12.5. do SR Katowice-Wschód w Katowicach;
12.6. do SR Katowice-Wschód w Katowicach;
12.7. do SR Katowice-Wschód w Katowicach;
12.8. do SR Katowice-Zachód w Katowicach;
12.9. do SR Katowice-Zachód w Katowicach;
12.10. do SR Katowice-Zachód w Katowicach;
12.11. do SR Katowice-Zachód w Katowicach;
12.12. do SR Katowice-Zachód w Katowicach;
12.13. do SR w Chorzowie;
12.14. do SR w Chorzowie;
12.15. do SR w Chorzowie;
12.16. do SR w Dąbrowie Górniczej;
12.17. do SR w Dąbrowie Górniczej;
12.18. do SR w Dąbrowie Górniczej;
12.19. do SR w Sosnowcu;
12.20. do SR w Tychach;
12.21. do SR w Tychach;
12.22. do SR w Garwolinie;
12.23. do SR w Hrubieszowie;
12.24. do SR w Hrubieszowie;
12.25. do SR w Ostrowie Wielkopolskim;
12.26. do SR w Zgierzu;
12.27. do SR Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu;
12.28. do SR Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu;
12.29. do SR Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu;
12.30. do SR Poznań-Stare Miasto w Poznaniu;
12.31. do SR Poznań-Stare Miasto w Poznaniu;
12.32. do SR w Gnieźnie;
12.33. do SR w Gnieźnie;
12.34. do SR w Gnieźnie;
12.35. do SR w Gnieźnie;
12.36. do SR w Lesznie;
12.37. do SR dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie;
12.38. do SR dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie;
12.39. do SR dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie;
12.40. do SR dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie;
12.41. do SR w Otwocku;
12.42. do SR dla m.st. Warszawy w Warszawie;
12.43. do SR dla m.st. Warszawy w Warszawie;
12.44. do SR dla m.st. Warszawy w Warszawie;
12.45. do SR dla m.st. Warszawy w Warszawie;
12.46. do SR dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie;
12.47. do SR dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie;
12.48. do SR dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie;
12.49. do SR dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie;
12.50. do SR dla Warszawy-Woli w Warszawie;
12.51. do SR dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie;
POWOŁANIE NA STANOWISKO ASESORA WSA:
12.52. Asesor WSA w Gliwicach MP z 2021 r., poz. 97 (3 kandydatów na 1 miejsce);
SĄDY POWSZECHNE:
12.53. SA w Katowicach MP z 2020 r., poz. 1037 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.54. SO w Kielcach MP z 2020 r., poz. 795 (4 kandydatów na 1 miejsce);
12.55. SO Warszawa-Praga w Warszawie MP z 2020 r., poz. 801 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.56. SO we Wrocławiu MP z 2021 r., poz. 14 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.57. SO we Wrocławiu MP z 2020 r., poz. 1187 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.58. SR w Głogowie MP z 2021 r., poz. 8 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.59. SO w Opolu MP z 2021 r., poz. 115 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.60. SO w Opolu MP z 2021 r., poz. 27 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.61. SR w Mrągowie MP z 2020 r., poz. 1187 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.62. SO w Bydgoszczy MP z 2021 r., poz. 115 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.63. SO w Gdańsku MP z 2021 r., poz. 14 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.64. SO w Gdańsku MP z 2021 r., poz. 178 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.65. SO w Gdańsku MP z 2021 r., poz. 13 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.66. SO w Gdańsku MP z 2021 r., poz. 29 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.67. SO w Częstochowie MP z 2021 r., poz. 134 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.68. SO w Rybniku MP z 2021 r., poz. 115 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.69. SO w Lublinie MP z 2020 r., poz. 769 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.70. SO w Lublinie MP z 2020 r., poz. 622 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.71. SO w Lublinie MP z 2020 r., poz. 1016 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.72. SO w Lublinie MP z 2020 r., poz. 1036 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.73. SO w Lublinie MP z 2021 r., poz. 8 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.74. SR w Radzyniu Podlaskim MP z 2020 r., poz. 622 (5 kandydatów na 1 miejsce);
12.75. SO w Radomiu MP z 2021 r., poz. 8 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.76. SO w Siedlcach MP z 2021 r., poz. 27 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.77. SR dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi MP z 2021 r., poz. 115 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.78. SO w Koninie MP z 2021 r., poz. 8 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.79. SO w Poznaniu MP z 2021 r., poz. 13 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.80. SA w Rzeszowie MP z 2021 r., poz. 311 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.81. SO w Krośnie MP z 2020 r., poz. 1187 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.82. SO w Przemyślu MP z 2021 r., poz. 115 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.83. SO w Rzeszowie MP z 2021 r., poz. 8 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.84. SO w Gorzowie Wielkopolskim MP z 2021 r., poz. 27 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.85. SO w Koszalinie MP z 2021 r., poz. 14 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.86. SR dla m.st. Warszawy w Warszawie MP z 2019 r., poz. 227 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.87. SR dla m.st. Warszawy w Warszawie MP z 2019 r., poz. 415 (4 kandydatów na 2 miejsca);
12.88. SR dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie MP z 2019 r., poz. 479 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.89. SR w Piasecznie MP z 2019 r., poz. 770 (5 kandydatów na 1 miejsce);
PO SN:
12.90. SO w Olsztynie MP z 2018 r., poz. 283 (2 kandydatów na 2 miejsca);
12.91. SO we Włocławku MP z 2018 r., poz. 274 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.92. SO w Poznaniu MP z 2020 r., poz. 775 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.93. SO w Warszawie MP z 2018 r., poz. 518 (1 kandydat na 1 miejsce);
POWRÓT NA POPRZEDNIO ZAJMOWANE STANOWISKO:
12.94. SSR dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie;
ZASTRZEŻENIA:
12.95. Asesor do WSA we Wrocławiu MP z 2021 r., poz. 331;
12.96. Asesor do WSA w Warszawie MP z 2021 r., poz. 333;
12.97. do SR w Limanowej MP z 2021 r., poz. 514;
12.98. do SR w Sokołowie Podlaskim MP z 2021 r., poz. 360;
12.99. SSO w Zamościu MP z 2021 r., poz. 507;
PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY:
12.100. Asesor do WSA w Gdańsku MP z 2018 r., poz. 520;
13. Oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska;
14. Odwołania od podziału czynności;
15. Stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku;
16. Wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku;
17. Przyjęcie Protokołu:
17.1. Nr 10/2021 z posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniach 8-11 czerwca 2021 r.;
18. Wybór wiceprzewodniczącego Komisji do spraw odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów sądowych;
19. Przyjęcie Stanowiska KRS w przedmiocie oświadczeń woli dalszego zajmowania stanowiska przez sędziego;
20. Wolne wnioski;

kolejne posiedzenia Prezydium KRS:
6 września 2021 r.
20 września 2021 r.
11 października 2021 r.
25 października 2021 r.
15 listopada 2021 r.
29 listopada 2021 r.
13 grudnia 2021 r.;

kolejne posiedzenia plenarne KRS:
7-10 września 2021 r.
21-24 września 2021 r.
12-15 października 2021 r.
26-29 października 2021 r.
16-19 listopada 2021 r.
30 listopada – 3 grudnia 2021 r.
14-17 grudnia 2021 r.;