Data wydarzenia: 22-06-21
Data końca wydarzenia: 25-06-21

22 czerwca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
23 czerwca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
24 czerwca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
25 czerwca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

1. Przyjęcie porządku obrad w dniach 22-25 czerwca 2021 r.;
2. Sprawy z posiedzenia Prezydium KRS;
3. Informacje i komunikaty;
4. Opinie i stanowiska do projektów aktów normatywnych:
4.1. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (UC87);
4.2. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu o prawie spółdzielni mieszkaniowych do gruntów;
4.3. Propozycja opinii w przedmiocie rozporządzenia Prezydenta RP w sprawie sposobu postępowania z aktami spraw sądowych Sądu Najwyższego;
4.4. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie czynności Krajowej Rady Komorniczej umożliwiających komornikom prowadzenie egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego oraz czynności komornika dokonywanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w postępowaniu egzekucyjnym (nr w wykazie B569);
4.5. Propozycja opinii w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk senacki nr 413);
5. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów;
6. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu etyki zawodowej sędziów;
7. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu wizytacji i lustracji;
8. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach skarg;
9. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych;
10. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu reformy wymiaru sprawiedliwości;
11. Wyłączenia, cofnięcia zgłoszeń i umorzenia postępowań;
12. Wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego:

SĄD NAJWYŻSZY:
12.1. SN Izba Cywilna MP z 2021 r., poz. 280 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.2. SN Izba Cywilna MP z 2021 r., poz. 340 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.3. SN Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych MP z 2021 r., poz. 280(6 kandydatów na 1 miejsce);
12.4. SN Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych MP z 2021 r., poz. 340(6 kandydatów na 1 miejsce);
12.5. SN Izba Karna MP z 2021 r., poz. 280 (4 kandydatów na 1 miejsce);
12.6. SN Izba Karna MP z 2021 r., poz. 340 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.7. SN Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych MP z 2021 r., poz. 280 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.8. SN Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych MP z 2021 r., poz. 340 (3 kandydatów na 1 miejsce);

POWOŁANIE ASESORA SR NA STANOWISKO SĘDZIEGO SR:
12.9. do SR Lublin-Wschód w Lublinie;
12.10. do SR Lublin-Wschód w Lublinie;
12.11. do SR Lublin-Zachód w Lublinie;
12.12. do SR w Białej Podlaskiej;
12.13. do SR w Chełmie;
12.14. do SR w Chełmie;
12.15. do SR w Chełmie;
12.16. do SR w Chełmie;
12.17. do SR w Chełmie;
12.18. do SR w Kraśniku;
12.19. do SR w Kraśniku;
12.20. do SR w Lubartowie;
12.21. do SR w Opolu Lubelskim;
12.22. do SR w Puławach;
12.23. do SR w Radomiu;

SĄDY POWSZECHNE:
12.24. SO w Piotrkowie Trybunalskim MP z 2020 r., poz. 726 (4 kandydatów na 1 miejsce);
12.25. SO w Świdnicy MP z 2020 r., poz. 1036 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.26. SR w Miastku MP z 2020 r., poz. 1036 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.27. SA w Katowicach MP z 2020 r., poz. 942 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.28. SO w Częstochowie MP z 2020 r., poz. 1016 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.29. SR w Gliwicach MP z 2020 r., poz. 1016 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.30. SO w Katowicach MP z 2021 r., poz. 1016 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.31. SO w Katowicach MP z 2020 r., poz. 796 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.32. SO w Katowicach MP z 2020 r., poz. 1037 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.33. SO w Katowicach MP z 2020 r., poz. 1036 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.34. SO w Katowicach MP z 2020 r., poz. 942 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.35. SR w Bytomiu MP z 2020 r., poz. 769 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.36. SA w Krakowie MP z 2021 r., poz. 27 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.37. SA w Krakowie MP z 2021 r., poz. 29 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.38. SA w Krakowie MP z 2021 r., poz. 14 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.39. SO w Kielcach MP z 2020 r., poz. 776 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.40. SO w Kielcach MP z 2020 r., poz. 787 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.41. SO w Kielcach MP z 2020 r., poz. 795 (4 kandydatów na 1 miejsce);
12.42. SA w Lublinie MP z 2020 r., poz. 1016 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.43. SO w Łodzi MP z 2020 r., poz. 1187 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.44. SO w Łodzi MP z 2020 r., poz. 1016 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.45. SO w Łodzi MP z 2020 r., poz. 1036 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.46. SR dla Łodzi-Widzewa w Łodzi MP z 2020 r., poz. 1036 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.47. SR w Łowiczu MP z 2020 r., poz. 1036 (4 kandydatów na 1 miejsce);
12.48. SO w Krośnie MP z 2020 r., poz. 1016 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.49. SO w Rzeszowie MP z 2020 r., poz. 1036 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.50. SO w Rzeszowie MP z 2020 r., poz. 1016 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.51. SA w Warszawie MP z 2020 r., poz. 585 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.52. SA w Warszawie MP z 2020 r., poz. 769 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.53. SA w Warszawie MP z 2020 r., poz. 796 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.54. SA w Warszawie MP z 2020 r., poz. 942 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.55. SO Warszawa-Praga w Warszawie MP z 2020 r., poz. 801 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.56. SO Warszawa-Praga w Warszawie MP z 2020 r., poz. 795 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.57. SR dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie MP z 2020 r., poz. 726 (3 kandydatów na 1 miejsce);

PO SN:
12.69. SO w Rzeszowie MP z 2018 r., poz. 713 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.70. SA w Warszawie MP z 2019 r., poz. 770 (1 kandydat na 2 miejsca);

PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY:
12.74. do SO w Szczecinie MP z 2018 r., poz. 283;

ZASTRZEŻENIA:
12.75. do SR w Sokołowie Podlaskim MP z 2021 r., poz. 360;
13. Oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska;
14. Odwołania od podziału czynności;
15. Stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku;
16. Wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku;
17. Przyjęcie Protokołu:
17.1. Nr 8/2021 z posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniach 11-14 maja 2021 r.;
18. Sprawozdanie Komisji Budżetowej z analizy oświadczeń majątkowych Prezesów Sądów Apelacyjnych oraz Prezesów Wojskowych Sądów Okręgowych;
19. Przyjęcie Stanowiska KRS w przedmiocie postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka;
20. Wolne wnioski;

kolejne posiedzenia Prezydium KRS:
12 lipca 2021 r.
26 lipca 2021 r.
6 września 2021 r.
20 września 2021 r.
11 października 2021 r.
25 października 2021 r.
15 listopada 2021 r.
29 listopada 2021 r.
13 grudnia 2021 r.;

kolejne posiedzenia plenarne KRS:
13-16 lipca 2021 r.
27-30 lipca 2021 r.
7-10 września 2021 r.
21-24 września 2021 r.
12-15 października 2021 r.
26-29 października 2021 r.
16-19 listopada 2021 r.
30 listopada – 3 grudnia 2021 r.
14-17 grudnia 2021 r.