Data wydarzenia: 30-06-21

W dniu 30 czerwca 2021 roku w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa odbyło się spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Ławników Polskich w osobach Pani Przewodniczącej Barbary Komander, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Zdzisława Czarnackiego oraz Pana Juliana Rzewódzkiego.  Krajową Radę Sądownictwa reprezentowali Przewodniczący Pan sędzia Paweł Styrna, Wiceprzewodniczący Pan sędzia Wiesław Johann oraz Wiceprzewodniczący poseł Arkadiusz Mularczyk.

Na spotkaniu Przedstawiciele Stowarzyszenia przedstawili swoje wątpliwości dotyczące nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, która stanowi, że w czasie pandemii oraz rok po ustaniu zagrożenia co do zasady sądy cywilne w I i II instancji rozpoznają sprawy w składzie jednego sędziego, bez udziału czynnika społecznego tj. ławnika.

Przedstawiciele Krajowej Rady Sądownictwa zadeklarowali wsparcie w wyjaśnieniu wątpliwości przedstawionych przez gości oraz zapewnili że Rada monitoruje proces legislacyjny w zakresie aktów prawnych dotyczących wymiaru sprawiedliwości, w tym ławników.

Pan Przewodniczący zapewnił gości, że Rada jest zainteresowana współpracą ze Stowarzyszeniem Ławników Polskich podkreślając, że Krajowa Rada Sądownictwa działa również w interesie środowiska ławników Sądów Polskich. Przedstawiciele Rady oraz Stowarzyszenia zadeklarowali gotowość do kolejnych spotkań.