Data wydarzenia: 25-05-21
Data końca wydarzenia: 28-05-21

25 maja – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
26 maja – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
27 maja – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
28 maja – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

1. Przyjęcie porządku obrad w dniach 25-28 maja 2021 r.;
2. Sprawy z posiedzenia Prezydium KRS;
3. Informacje i komunikaty;
4. Opinie i stanowiska do projektów aktów normatywnych:
4.1. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne (druk sejmowy nr 1005);
4.2. Propozycja opinii w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (nr w wykazie prac UD 187);
4.3. Propozycja opinii w przedmiocie przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks Cywilny;
4.4. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny;
4.5. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości o zmianie rozporządzenia w sprawie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych, nr wykazie prac B561;
4.6. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy- Kodeks karny;
4.7. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego (nr w wykazie prac B556);
4.8. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie odbywania aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej (nr w wykazie prac B557);
UZUPEŁNIENIE:
4.9. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
4.10. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1164);
5. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów;
6. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu etyki zawodowej sędziów;
7. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu wizytacji i lustracji;
8. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach skarg;
9. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych;
10. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu reformy wymiaru sprawiedliwości;
11. Wyłączenia, cofnięcia zgłoszeń i umorzenia postępowań;
12. Wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego:
ODROCZONE:
12.1. SA we Wrocławiu MP z 2020 r., poz. 776 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.2. SA we Wrocławiu MP z 2020 r., poz. 795 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.3. SA we Wrocławiu MP z 2020 r., poz. 942 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.4. SA we Wrocławiu MP z 2020 r., poz. 1037 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.5. SA we Wrocławiu MP z 2020 r., poz. 769 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.6. SO w Poznaniu MP z 2020 r., poz. 942 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.7. SO w Koszalinie MP z 2020 r., poz. 726 (2 kandydatów na 1 miejsce);
NSA:
12.8. NSA Izba Finansowa MP z 2020 r., poz. 831 (11 kandydatów na 2 miejsca);
12.9. NSA Izba Gospodarcza MP z 2020 r., poz. 831 (12 kandydatów na 3 miejsca);
12.10. NSA Izba Gospodarcza MP z 2020 r., poz. 842 (15 kandydatów na 3 miejsca);
12.11. NSA Izba Gospodarcza MP z 2020 r., poz. 857 (20 kandydatów na 3 miejsca);
POWOŁANIE ASESORA WSA NA STANOWISKO SĘDZIEGO WSA:
12.12. do WSA w Bydgoszczy;
POWOŁANIE ASESORA SR NA STANOWISKO SĘDZIEGO SR:
12.13. do SR dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu;
12.14. do SR dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu;
12.15. do SR dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu;
12.16. do SR dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu;
12.17. do SR dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu;
12.18. do SR dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu;
12.19. do SR dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu;
12.20. do SR dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu;
12.21. do SR dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu;
12.22. do SR dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu;
12.23. do SR dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu;
12.24. do SR dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu;
12.25. do SR w Oleśnicy;
12.26. do SR w Środzie Śląskiej;
12.27. do SR w Trzebnicy;
12.28. do SR w Inowrocławiu;
12.29. do SR w Ostródzie;
12.30. do SR w Bielsku-Białej;
12.31. do SR w Gorlicach
(uzupełniony wniosek o powołanie do SR w Zakopanem);
12.32. do SR w Limanowej;
12.33. do SR w Nowym Targu;
12.34. do SR w Łobzie;
SĄDY POWSZECHNE:
12.35. SO w Jeleniej Górze MP z 2020 r., poz. 1036 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.36. SO w Gdańsku MP z 2020 r., poz. 942 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.37. SO w Rybniku MP z 2020 r., poz. 778 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.38. SO w Rybniku MP z 2020 r., poz. 942 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.39. SO w Zielonej Górze MP z 2020 r., poz. 1187 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.40. SR w Nowej Soli MP z 2020 r., poz. 1016 (5 kandydatów na 1 miejsce);
PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY:
12.41. do SO w Szczecinie MP z 2018 r., poz. 283;
12.50. do WSA we Wrocławiu MP z 2019 r., poz. 372;
PO SN:
12.42. NSA Izba Finansowa MP z 2018 r., poz. 634 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.43. Asesor do WSA w Gdańsku MP z 2018 r., poz. 520 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.44. SO w Radomiu MP z 2019 r., poz. 179 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.45. SO w Rzeszowie MP z 2018 r., poz. 713 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.46. SO w Tarnobrzegu MP z 2018 r., poz. 1199 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.47. SO Warszawa-Praga w Warszawie MP z 2020 r., poz. 28 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.48. SO w Warszawie MP z 2018 r., poz. 291 (20 kandydatów na 14 miejsc);
ZASTRZEŻENIE:
12.49. do SR w Tomaszowie Lubelskim;
13. Oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska;
14. Odwołania od podziału czynności;
15. Stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku;
16. Wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku;
17. Przyjęcie Protokołu;
18. Wolne wnioski;

kolejne posiedzenia Prezydium KRS:
7 czerwca 2021 r.
21 czerwca 2021 r.
12 lipca 2021 r.
26 lipca 2021 r.
6 września 2021 r.
20 września 2021 r.
11 października 2021 r.
25 października 2021 r.
15 listopada 2021 r.
29 listopada 2021 r.
13 grudnia 2021 r.;

kolejne posiedzenia plenarne KRS:
8-11 czerwca 2021 r.
22-25 czerwca 2021 r.
13-16 lipca 2021 r.
27-30 lipca 2021 r.
7-10 września 2021 r.
21-24 września 2021 r.
12-15 października 2021 r.
26-29 października 2021 r.
16-19 listopada 2021 r.
30 listopada – 3 grudnia 2021 r.
14-17 grudnia 2021 r.;