Data wydarzenia: 16-02-21
Data końca wydarzenia: 19-02-21

16 lutego – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
17 lutego – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
18 lutego – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
19 lutego – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

Data wydarzenia: 15-01-21

Data wydarzenia: 14-01-21

Data wydarzenia: 13-01-21

Data wydarzenia: 12-01-21