Data wydarzenia: 29-01-21

w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Stanu

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Stanu (druk senacki nr 224), przekazanym przy piśmie Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 27 listopada 2020 r. (znak: BPS.DKS.KU.0401.42.2020), nie zgłasza uwag do jego treści.

projekt