Data wydarzenia: 29-01-21

w przedmiocie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących skutków rozprzestrzeniania się COVID-19 w związku z udzielaniem zamówień publicznych i zawieraniem umów 

Krajowa Rada Sądownictwa po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących skutków rozprzestrzeniania się COVID-19 w związku z udzielaniem zamówień publicznych i zawieraniem umów, przekazany przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z 14 grudnia 2020 r. (znak: SPS-WP-020-188(5)/20), nie zgłasza uwag do projektu, gdyż nie dotyczy on sądownictwa, sędziów i asesorów sądowych.